SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ucetnictvi a danova evidence v programu pohod a rekvalifikace msmt cr

KURZ: Účetnictví a daňová evidence v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR

Tento kurz je akreditovaný

Kurz je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti účetnictví a daňové evidence. Po absolvování kurzu získáte vědomosti a budete schopni vést samostatně účetnictví různým podnikatelským subjektům. V kurzu se navíc naučíte účtovat prostřednictvím ekonomického a účetního softwaru Pohoda, který získal řadu ocenění a patří k nejpoužívanějším programům!


Program kurzu


1. Základy účetnictví a podvojného účetnictví - zákon o účetnictví, účetní doklady, majetek podniku, zdroje financování, rozvaha, rozvahové a výsledkové účty, podvojný účetní zápis, zůstatky na účtech
2. Krátkodobý finanční majetek - charakteristika a oceňování, peníze, inventarizace, DPH, ceniny, účty
3. Zásoby - materiálu, zboží, vlastní výroby
4. Dlouhodobý majetek - odepisování, technické zhodnocení, pořízení a vyřazení
5. Zúčtovací vztahy - charakteristika, provozní zálohy, pohledávky, směnky, eskontní úvěry
6. Mzdy - složky mzdy, účtování, dohody, mzdový list
7. Daně a dotace - druhy, účtování
8. Náklady a výnosy - členění, daňový dopad, souvztažnosti
9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - charakteristika, právní formy podnikání, kapitál, cizí zdroje
10. Rezervy, neuhrazené pohledávky, leasing [finanční, operativní]
11. Uzavření účetního období - inventarizace, účetní operace, hospodářský výsledek, daň z příjmu, daňové povinnosti, konečná rozvaha, výkaz zisku a ztrát
12. Úvod do daňové evidence - předmět, cíl, obsah a forma daňové evidence, daňové doklady
13. Právní úprava daňové evidence - zákon o daních z příjmů, obchodní zákoník aj.
14. Vedení daňové evidence - postup účtování, evidence a deník příjmů a výdajů, daňová evidence pohledávek, daň z přidané hodnoty
15. Majetek, leasing v daňové evidenci - evidence, oceňování a vyřazování majetku, odpisy, automobil, cestovní náhrady, stravné, najatý majetek
16. Mzdy v daňové evidenci - výpočet mezd, zdanění fyzických osob, daňová přiznání k dani z příjmu FO
17. Účetnictví a daňová evidence s využitím účetního a ekonomického softwaru - práce v programu Pohoda

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Účetnictví a daňová evidence v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 9.7.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Účetnictví a daňová evidence v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 13.9.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Účetnictví a daňová evidence v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 16.9.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Účetnictví a daňová evidence v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 13.11.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Účetnictví a daňová evidence v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 15.11.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_38283_ucetnictvi-a-danova-evidence-v-programu-pohoda--rekvalifikace-msmt-cr.html

ÚčetnictvídaňováevidenceprogramuPOHODArekvalifikaceMŠMT


Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net