SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # chuva pro deti do zahajeni povinne skolni doc hazky ostrava zkouska z profesni kvalifikace

KURZ: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace

Chcete pracovat s dětmi? Toužíte nalézt uplatnění jako au-pair, pečovatelka-chůva u novorozenců či dětí předškolních zařízení? Popřípadě již takto pracujete, ale chcete zvýšit svou kvalifikaci, potvrdit a ověřit si své znalosti z oblasti pedagogiky a jiných okruhů? Chcete být zkrátka úspěšnější na trhu práce, popřípadě si najít lepší práci či ohromit svými znalostmi dosavadního zaměstnavatele? Chcete mít možnost si zažádat o živnostenský list? Vykonejte zkoušku z profesní kvalifikace!


Program kurzu


Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti [občanský průkaz nebo pas]. V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu.

Písemná příprava výchovného celku před zkouškou:
Komise zadá pokyny k písemné přípravě výchovného celku - kritérium
a] Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí. Pokyny zasílá Středisko vzdělávání uchazeči o zkoušku po zaplacení správního poplatku. Uchazeč o zkoušku pak předá přípravu nejpozději 7 dní před konáním zkoušky pracovníkům Střediska vzdělávání s.r.o.

Zkouška se skládá:
- písemná část [testová]
- ústní část, praktické předvedení
- řešení modelové situace

Písemná část:
Každé kritérium je ověřováno min. 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria [témata] a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50 % otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test.
Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu.
Modelové situace: Uchazeč si losuje min. 1 modelovou situaci, kterou předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky.

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí a zdravotnickým dozorem.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace


Přihláška na kurz: 12.12.2023 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace


Přihláška na kurz: Prosinec 2023 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace


Přihláška na kurz: Leden 2024 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace


Přihláška na kurz: 18.1.2024 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace


Přihláška na kurz: Únor 2024 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace


Přihláška na kurz: 27.2.2024 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace


Přihláška na kurz: Březen 2024 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace


Přihláška na kurz: 26.3.2024 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace


Přihláška na kurz: 23.4.2024 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace


Přihláška na kurz: 21.5.2024 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_49820_chuva-pro-deti-do-zahajeni-povinne-skolni-dochazky-ostrava--zkouska-z-profesni-kvalifikace.html

ChůvadětizahájenípovinnéškolnídocházkyOstravazkouškaprofesníkvalifikace


Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net