SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # energeticky specialista

KURZ: Energetický specialista

Kurz je určen pro všechny, kteří se chystají získat oprávnění na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR pro oblast Energetického specialisty, to znamená k vykonánání činností energetického auditora, vypracovávání průkazu energetické náročnosti budov, provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo zajišťování kontroly klimatizačních systémů. Je též určeno autorizovaným inženýrům a technikům, architektům, projektantům, stavebníkům, developerům, pro firmy zabývající se facility managementem, popřípadě dalším zajemcům o tuto problematiku. Kurz trvá celkem 10 dnů. Během kurzu jsou podrobně probrána všechna témata, která se týkají Energetického specialisty. Pro vydání osvědčení o absolvování kurzu je nutná 85% účast a úspěšné složení závěrečného testu. Požadavek na účastníky: pro účast předpokládáme alespoň základní znalosti z oboru. Podrobné informace o kurzu naleznete níže na stránce.


Program kurzu
Popis kurzu     Kurz je koncipován jako ucelená příprava na výkon činnosti energetického specialisty, tj.:zpracovávání energetického auditu a energetického posudkuzpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB)provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energieprovádění kontroly klimatizačních systémůEnergetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406 - 2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění, uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Komu je kurz určen:všem, kteří se chystají získat oprávnění pro oblast Energetického specialisty, tj. k vykonánání činností energetického auditora, vypracování průkazu energetické náročnosti budov, provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, či provádění kontroly klimatizačních systémů. Dále je určeno autorizovaným inženýrům a technikům, architektům, projektantům, stavebníkům, developerům, firmám zabývajícím se facility managementem, případně těm, kteří se o problematiku zajímají. Během kurzu jsou dopodrobna probrána veškerá témata, týkající se Energetického specialisty. Na kurzu se předpokládá aktivní účast jednotlivých účastníků formou samostatných výpočtů, pod vedením lektorů a věcných diskuzí. Přínosy kurzu:Během kurzu se budou průběžně řešit příklady, týkající se okruhů zkušebních otázek na jednotlivá oprávnění.Kurz probíhá na bázi praktických cvičení a příkladů. V rámci kurzu je účastníkům k dispozici odborný software na stavební fyziku Svoboda software 2014.Lektorský tým pochází z praxe, zároveň aktivně spolupracuje s ČVUT Praha.Součástí kurzu je 5 odborných exkurzí, kde si účastníci vyzkouší nabyté znalosti v praxi.Kurz vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci MŠMT ČR. Kurz již byl pilotně oveřen v roce 2014.  Doba trvání kurzu v roce 2016:  10 dní (cena zahrnuje veškeré materiály-skripta pro účastníky, exkurze, používání odborného softwaru, závěrečné testování, výstupy na flash disku, vydání osvědčení o absolvování školení, občerstvení)   Lektorský tým:Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb - specializace technická zařízení, energetický auditor, specialista na energetickou náročnost budov, větrací a klimatizační zařízení, obnovitelné zdroje energie, externí spolupracovník ČVUT Praha.Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., docent na ČVUT Praha, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, odborník na alternativní zdroje energie, solární tepelnou techniku, tepelná čerpadla, energeticky efektivní budovy, energetické simulační modelování, předseda Československé společnosti pro sluneční energii.Ing. Viktor Zbořil, specialista na energetickou náročnost pasivních a nízkoenergetických domů, odborník na posuzování detailů konstrukcí, eliminaci tepelných mostů a tepelných vazeb. Projektant celkové energetické koncepce nízkoen. a pasivních budov, včetně vytápění, větrání a ostatní zdravotně technické instalace. Způsob ukončení kurzu:Kurz bude zakončen závěrečným zkušebním testem s 50 otázkami.Test nenahrazuje zkoušku nutnou k získání oprávnění Energetického specialisty, slouží k ověření získaných znalostí.Vydání osvědčení o absolvování kurzu je podmíněno 85% účastí na celém kurzu + úspěšným složením testu. Požadavek na účastníky:pro účast předpokládáme alespoň základní znalosti z oboru.  Zkoušky na Energetického specialistuZkoušky k získání oprávnění, k výkonu činnosti Energetického specialisty, je od 1.7.2015 oprávněna provádět Státní energetická inspekce. Zkoušky se nadále skládají na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Podrobnosti ke zkouškám naleznete: - - .mpo.cz - dokument36333   Energetickým specialistou se může stát osoba:s vysokoškolským (bakalářským, magisterským nebo doktorským) vzděláním v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebose středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebos vyšším odborným vzděláním v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.  

OBSAH kurzu     ModulNázev moduluOsnova 1Energetický specialistaSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2010 - 31 - EUNárodní legislativazákon č. 406 - 2000 Sb. o hospodaření energiívyhláška č. 78 - 2013 Sb. o energetické náročnosti budovvyhláška č. 480 - 2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudkuvyhláška č. 193 - 2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémůvyhláška č. 194 - 2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energieNormyČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metodyČSN EN ISO 13 790 - Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení. 2Energetická náročnost budov - průkaz energetické náročnostiKoncepce průkazu Energetické náročnosti budov (ENB)Protokol k průkazu ENBUkazatelé energetické náročnostitepelně technické vlastnosti budovy dle ČSN 73 0540-2:2011průměrný součinitel prostupu tepladílčí dodaná energie na vytápěnídílčí dodaná energie na větránídílčí dodaná energie na osvětlenídílčí dodaná energie na přípravu teplé vodydílčí dodaná energie na chlazeníprimární neobnovitelná energieCelková energetická bilanceEkologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémůTechnicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ENBSOUČÁSTÍ MODULU BUDE ODBORNÁ EXKURZE V TERÉNU  3Vzduchotechnika a klimatizace - kontrola klimatizaceZákladní pojmy v oboru vzduchotechniky a klimatizacePředmět kontroly klimatizaceVlhký vzduchDiagram vlhkého vzduchuZákladní úpravy vlhkého vzduchuKlimatizační a větrací systémyPřípadové studie - vhodnost vlhkosti kontroly klimatizace a navazujících systémůSOUČÁSTÍ MODULU BUDE ODBORNÁ EXKURZE V TERÉNU 4Zdroje tepelné energie - kontroly kotlů a rozvodů tepelné energieCharakteristika zdrojů tepelné energieZpůsob provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energiePravidelná kontrola kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 (kW)Dimenzování kotle k požadavku na vytápění budovy a potřebu teplé vodyUrčení účinnosti kotlůPřípadová studieSOUČÁSTÍ MODULU BUDE ODBORNÁ EXKURZE V TERÉNU  5Energetický posudekRozsah a obsah energetického auditu a energetického posudkuEnergetické bilanceÚsporná opatření ke snížení energetické náročnostiEkonomické vyhodnocení navržených opatřeníEnviromentální vyhodnocení navržených opatřeníSOUČÁSTÍ MODULU BUDE ODBORNÁ EXKURZE V TERÉNU  6Nízkoenergetická a pasivní výstavba Tepelně technické výpočty pro návrh nízkoenergetických a pasivních stavebtepelně technické výpočty pro návrh nízkoenergetických a pasivních stavebVnitřní zařízení nízkoenergetických a pasivních stavebPrincip teplovzdušného vytápění a řízeného větrání s rekuperací teplaVýhody a nevýhody teplovzdušného vyt. a řízeného větrání s rekuperací teplaEkonomika nízkoenergetické a pasivní výstavby a vliv na ŽPAlternativní zdroje energieHodnocení provozu tepelných čerpadelSOUČÁSTÍ MODULU BUDE ODBORNÁ EXKURZE V TERÉNU     

Termíny konání kurzu 2016 [10 denní kurz]:     Termín 2016Místo konání4. - 5. 2. 2016TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 418. - 19. 2. 2016 TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 47. - 8. 3. 2016TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 44. - 5. 4. 2016 TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4 21. - 22. 4. 2016 TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Energetický specialista # Rozsah kurzu 10 dní


Přihláška na kurz: 2.9.2024 Praha 4


* 2.–3. 9. 2024
* 23.–24. 9. 2024
* 29.–30. 10. 2024
* 12.–13. 11. 2024
* 3.–4. 12. 2024

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_51635_energeticky-specialista.html

Energetickýspecialista


Počet kurzů: 120774
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net