SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # vyjednavani s dodavateli

KURZ: Vyjednávání s dodavateli

Popis Vyjednávání je jednou z klíčových aktivit nákupčích. Projdeme jednotlivé techniky vyjednávání od definice procesu komunikace až ke cvičením pro Vaši každodenní praxi. Pokročilejší techniky budou trénovány na případových studiích. Seminář je interaktivní a jeho základ tvoří prostor pro komunikaci formou diskuze a tréninku. Počet účastníků je


Program kurzu


Popis Vyjednávání je jednou z klíčových aktivit nákupčích. Projdeme jednotlivé techniky vyjednávání od definice procesu komunikace až ke cvičením pro Vaši každodenní praxi. Pokročilejší techniky budou trénovány na případových studiích. Seminář je interaktivní a jeho základ tvoří prostor pro komunikaci formou diskuze a tréninku. Počet účastníků je proto omezen na 10.


Obsah
Vyjednávání v nákupu
Umění vyjednávat
Nácvik na příkladech z praxe se zpětnou vazbou


Obsah kurzu - školení     Popis Vyjednávání je jednou z klíčových aktivit nákupčích. Projdeme jednotlivé techniky vyjednávání od definice procesu komunikace až ke cvičením pro Vaši každodenní praxi. Pokročilejší techniky budou trénovány na případových studiích. Seminář je interaktivní a jeho základ tvoří prostor pro komunikaci formou diskuze a tréninku. Počet účastníků je proto omezen na 10. Obsah Vyjednávání v nákupu Funkce nákupu a nákupčího ve firmě Dodavatel: soupeř, oběť nebo partner? Třídění dodavatelů podle jejich role ve strategii nákupu a z toho plynoucí síla vyjednávací pozice Vyjednávání jako proces hledání společného zájmu Rozdíl mezi pozičním a principiálním vyjednáváním Zdroje síly vyjednavače – odstranění obav, trémy, nejistoty, nabytí jistoty a suverenity při vyjednávání Analýza potřeb a stanovení cílů před obchodním jednáním Fáze vyjednávání a jejich význam pro dosažení cílů Nutnost důsledné přípravy na jednání Průběh samotného vyjednávání, 3 fáze vyjednávání Uzavření dohody a následné kroky Slepé uličky ve vyjednávání Příčiny nedohody, odblokování zablokovaného jednání Umění vyjednávat Naslouchání a umění klást otázky jako klíčová dovednost ve vyjednávání Argumentace, správná konstrukce a použití argumentů Námitky a jejich zvládání Příčiny komplikací ve vyjednávání a jak jim čelit Emoce ve vyjednávání, tipy k udržení emocí pod kontrolou Nejčastější chyby při vyjednávání Charakteristika dobrého a horšího vyjednavače Nácvik na příkladech z praxe se zpětnou vazbou

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Vyjednávání s dodavateli


Přihláška na kurz: 25.4.2023 Praha
# Změna ceny kurzu: 14.848,00 Kč/Kurz
* (Cena včetně DPH: 17.966,08 Kč/Kurz

Školicí centrum Controller Institut
Voctářova 5, Praha 8

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_74384_vyjednavani-s-dodavateli.html

Vyjednávánídodavateli


Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net