SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # chuva pro deti do zahajeni povinne skolni doc hazky karvina rekvalifikace msmt cr

KURZ: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Karviná, rekvalifikace MŠMT ČR

Tento kurz je akreditovaný

Baví Vás práce s dětmi? Kurz je určen všem, kteří chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo také těm, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení. Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění. Součástí kurzu je také praxe v předškolních zařízeních, kterou Vám zařídíme, a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu !


Program kurzu


1. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů, ochrana zdraví dětí
2. Poskytování první pomoci dětem - vyhodnocení nenadálých situací, způsoby řešení, resuscitace, první pomoc při úrazech a nehodách
3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování - rozeznání a vyhodnocení příznaků nemoci, postupy a způsoby řešení při různých typech onemocnění
4. Vedení dětí k hygienickým návykům - základní hygienické návyky, motivace dítěte, denní režim dítěte
5. Zásady správného životního stylu dítěte - výživa, pohybové aktivity, jídelníček, stravování, pitný režim
6. Metody a formy pedagogické práce - hry, cíle výchovy, výběr vhodné hračky, výchovně-vzdělávací aktivity a metody
7. Nepříznivé výchovné situace - agresivní a hyperaktivní děti, nestandardní reakce dětí, výchovné prostředky, asertivní jednání
8. Vývojové etapy dítěte - stadia, vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách
9. Etické principy při práci chůvy - zásady správného chování, hygiena, etika
10. Pracovněprávní vztahy - legislativa, daňová evidence, písemné smlouvy
11. Provozní a hygienická pravidla - zásady pro vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory
12. Praxe

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Karviná, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 2.12.2022 Karviná-Mizerov


Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Karviná, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 20.1.2023 Karviná-Mizerov

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Karviná, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 23.1.2023 Karviná-Mizerov

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Karviná, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 15.3.2023 Karviná-Mizerov

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Karviná, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 17.3.2023 Karviná-Mizerov

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Karviná, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 19.4.2023 Karviná-Mizerov

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Karviná, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 17.5.2023 Karviná-Mizerov

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Karviná, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 12.7.2023 Karviná-Mizerov

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_78338_chuva-pro-deti-do-zahajeni-povinne-skolni-dochazky-karvina--rekvalifikace-msmt-cr.html

ChůvadětizahájenípovinnéškolnídocházkyKarvinárekvalifikaceMŠMT


Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net