SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # opravne a dozorci prostredky ve spravnim rize ni

KURZ: Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem - autoremedura - průběh odvolacího řízení před odvolacím or


Program kurzuProgram semináře:

* Odvolací řízení
- odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení
- odvolací lhůta
- odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení
- průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem
- autoremedura
- průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem
- rozhodnutí odvolacího orgánu
- rozklad a zvláštnosti řízení o rozkladu
- odpor proti příkazu

* Přezkumné řízení
- předmět přezkumného řízení
- výjimky z přezkumného řízení
- zahájení přezkumného řízení
- průběh přezkumného řízení
- zastavení přezkumného řízení
- rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
- zkrácené přezkumné řízení

* Obnova řízení
- důvody a další podmínky (zejm. lhůty) pro obnovu řízení
- obnova řízení na žádost
- obnova řízení z moci úřední
- nové řízení ve věci po povolení nebo nařízení obnovy

* Nové rozhodnutí ve věci
- důvody pro vydání nového rozhodnutí
- zvláštnosti nového řízení ve věci

* Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
- podmínky spokojení účastníka po podání žaloby
- vztah k soudnímu řádu správnímu

* Přezkum jiných správních úkonů podle čtvrté části správního řádu

* Nicotnost rozhodnutí a její prohlašování


Obsah kurzu - školení     Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem - autoremedura - průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem - rozhodnutí odvolacího orgánu - rozklad a zvláštnosti řízení o rozkladu - odpor proti příkazu * Přezkumné řízení - předmět přezkumného řízení - výjimky z přezkumného řízení - zahájení přezkumného řízení - průběh přezkumného řízení - zastavení přezkumného řízení - rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky - zkrácené přezkumné řízení * Obnova řízení - důvody a další podmínky (zejm. lhůty) pro obnovu řízení - obnova řízení na žádost - obnova řízení z moci úřední - nové řízení ve věci po povolení nebo nařízení obnovy * Nové rozhodnutí ve věci - důvody pro vydání nového rozhodnutí - zvláštnosti nového řízení ve věci * Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví - podmínky spokojení účastníka po podání žaloby - vztah k soudnímu řádu správnímu * Přezkum jiných správních úkonů podle čtvrté části správního řádu * Nicotnost rozhodnutí a její prohlašování

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_97320_opravne-a-dozorci-prostredky-ve-spravnim-rizeni.html

Opravnédozorčíprostředkysprávnímřízení


Počet kurzů: 108112
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net