SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Řízení

Kurzy: Řízení

Celkem: 83 seminářů, kurzů a/nebo školení

Projekt, dodávka, řízení změny. Přistupovat klasicky nebo agilně?
Červen 2022 # Cíl kurzu Cílem kurzu je pochopit rozdíl mezi klasickým a agilním přístupem a zvolit ten správný způsob pro svou praxi. Zaměření kurzu Kurz je určen pro manažery, kteří chtějí lépe řídit své projekty a potřebují informace a podporu pro změnu systému řízení ve své organizaci. Studijní materiály Tištěné autorské materiály v ceně kurzu. # ...
ProjektdodávkařízenízměnyPřistupovatklasickyneboagilně?

Řízení nákladů aktivitami – zvyšování ziskovosti v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročné
Červen 2022 # Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např. dodavatelskou, produktovou a zákaznickou, logistickou a distribuční, ale i interní např. klíčové podpůrné-inftrastrukturní služby jako: Ekonomika, Finance, Marketing a prodej, HR …, ale dnes i zdrojově zásadní a v praxi bytnící IT - ICT a jeho podpora doplněné technologiemi s obtížně predikovatelným vývojem) i celkovou nákladovost a ...
ŘízenínákladůaktivitamizvyšováníziskovostipříčinnémpojetíTDABCspojeníužitísoudobéčeskézahraničnípraxenáročné

Finanční analýza a řízení podnikových financí
Srpen 2022 # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání. Školení Finanční analýza a řízení podnikových financí poskytuje fundovaný přehled o ...
Finančníanalýzařízenípodnikovýchfinancí

Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé
Říjen 2022 # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Cílem kurzu je: seznámit účastníky s typy analýz při řízení nákladů a ziskovosti poskytnout praktické návody pro využití analytických nástrojů a interpretaci výsledků představit širší koncept řízení a rozhodování o produktech a aktivitách s využitím ...
Řízenínákladůziskovostipokročilé

Procesní řízení pro manažery
Květen 2022 # Místo konání kurzu K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1 Lektor kurzu Ing. Ivana Šabatová, Ph.D. (konzultantka pro oblast IT služeb, lektorka) Poznámka V ceně semináře jsou podkladové materiály a občerstvení. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o absolvování. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...
Procesnířízenímanažery

Zneužití zákona č. 106 - 1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSS
Červenec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-45 - 2017; Zneužití zákona 106 ve správním řízení Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu ke zneužívání tohoto práva kverulanty. Judikatura Nejvyššího správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy. K téže otázce bylo vydáno několik nálezů Ústavního soudu, které praxi poskytování informací podle zákona č.106 - 1999 Sb. přinášejí nové výzvy. Jak poskytovat informace v souladu se zákonem a současně s požadavky ...
Zneužitízákona1999správnímřízenísoudcem

Zadávání úkolů a styly řízení týmů i jednotlivců
Květen 2022 # Naučíte se, jak správně zadat úkoly tak, aby byly pochopeny a správně splněny. Pochopíte, co a do jaké míry můžete jako manažeři ovlivnit a co může ovlivnit podřízený (a co se s tím dá dělat). Dozvíte se, jak přemýšlet o vhodných strategiích při zadávání úkolů. * • zadávání úkolů jednotlivcům a zadávání úkolů celému týmu, • volba vhodného stylu řízení při zadání úkolu – dle typu úkolu a situace, • technika SMARTER i další principy, • jak vhodně ...
Zadáváníúkolůstylyřízenítýmůjednotlivců

Projektové řízení pro začátečníky
Červenec 2022 # Dozvíte se, jak projekt úšpěšně zvládnout: od zadání, přes naplánování celého projektu, řízení, ukončení a následné vyhodnocení projektu. Seznámíte se se základními metodami a nástroji projektového řízení. * • úvod do projektového řízení (co je projekt a co je projektové řízení, specifika projektu), • projektový manažer a projektový tým, • předprojektová fáze (zadání projektu, účely a cíle projektu, metoda stanovení cíle SMART, projektový trojimperativ), • ...
Projektovéřízenízačátečníky

Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení
Červenec 2022 # Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku. * • proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení, • nástroje personálního controllingu, • jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat, • nastavení personálních plánů a cílů, • personální ukazatele, jejich konstrukce a in...
Personálnícontrolling:nástrojzvýšeníefektivitypersonálníhořízení

Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z manažerských selhání
Srpen 2022 # Rozebereme nejzávažnější manažerské chyby a stereotypy spojené s řízením lidí. Odnesete si poznatky, jak se těmto chybám propříště vyhnout a jakým způsobem průběžně zlepšovat schopnosti a dovednosti manažera. * • jaký je můj řídící styl a jak působím na své podřízené, • nejzávažnější manažerské chyby, • jak komunikovat a působit důvěryhodně, • jak se vyhnout chybám při motivaci zaměstnanců, hodnocení, tvorbě týmu, předávání negativních zpráv apod., • ...
Desetnejdražšíchchybřízenílidíanebnaučitmanažerskýchselhání

Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
Červen 2022 # Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví * Pořízení pro případ smrti * Závěť a dovětek * Vydědění * Náhradnictví a svěřenecké ná...
Dědicképrávovýkladúpravynovémobčanskémzákoníkuzákonězvláštníchřízeníchsoudních

Řízení

Celkem: 83 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Řízení

Počet kurzů: 101450
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde