SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; řešení

Školení: řešení

Celkem: 29 seminářů, kurzů a/nebo školení

MOCAZ-305 - Microsoft Azure - plánování cloudových řešení
Srpen 2024 # Pokročilý čtyřdenní kurz rozšiřuje a propojuje znalosti budoucích Azure architektů cloudových služeb, tak aby byli schopni vidět možnosti celých řešení a účinně a úsporně kombinovat různé služby a technologie. ...
MOCAZ-305MicrosoftAzureplánovánícloudovýchřešení

Elastic jako řešení pro bezpečnostní dohled
Září 2024 # Elastic Stack s modulem Security poskytuje bezpečnostním týmům potřebné funkcionality pro identifikace bezpečnostních událostí a jejich investigaci. V rámci Kibany je pak jednoduché data vizualizovat a zjišťovat bezpečnostní anomálie (Threat hunting).  Školení je zaměřeno na technickou a bezpečnostní část. Účastníci se v rámci technické části seznámí s implementací vlastního prostředí clusteru Elastic, budou pracovat s agenty pro sběr logů a jejich konfigurací, budou schopni nastavovat ...
Elasticjakořešeníbezpečnostnídohled

AI Workshop pro vývojáře: základy Open Source řešení prakticky
Červenec 2024 # Obsah kurzu je poskytnout účastníkům základní povědomí o umělé inteligenci (AI) a strojovém učení. Kurz zahrnuje široké spektrum tématických oblastí, od historie a definicí AI po praktické ukázky v Pythonu pomocí interaktivní platformy Jupyter. Účastníci se seznámí s algoritmy strojového učení, práci s daty v Pythonu, a aplikacemi jako TXTAI a Huggingface pro sémantické vyhledávání a práci s jazykem. Hlavní devízou je potom orientace kurzu na Open Source řešení. Cílová skupina IT ...
Workshopvývojáře:základyOpenSourceřešeníprakticky

IMPROVIZACE: kreativní řešení problémů - Osvojte si kreativní přístup k řešení nečekaných situací
Září 2024 # Improvizace aplikovaná do manažerské praxe je dnes nepostradatelnou dovedností, která podporuje komunikační a prezentační dovednosti, inovativní a kreativní řešení, týmovou kooperaci, koncentraci na výkon a přirozenou agilitu. A to vše aktivní a zábavnou formou skrze, díky které se na pracovišti vytváří kolektivní dobrá nálada a pocit sou...
IMPROVIZACE:kreativnířešeníproblémůOsvojtepřístupnečekanýchsituací

7 nejobtížnějších situací manažera - Řešení s nadhledem a rozmyslem
Září 2024 # Získáte potřebnou sebedůvěru a zlepšete své manažerské dovednosti Naučte se řešit obtížné manažerské situace, aniž byste museli slevit ze svých cílů, ale naopak se jim více přiblížit. Přinášíme Vám rozbor nejčastějších situací, ve kterých se jako exponovaní manažeři ocitáte. Vytvořte si přirozené návyky a proměňte i nepříjemné situace v ...
nejobtížnějšíchsituacímanažeraŘešenínadhledemrozmyslem

Komunikace a řešení problémů pro mistry - Natrénujte si jednání v náročných situacích
Září 2024 # Komunikační dovednosti  jsou jedním ze základních pilířů úspěchu mistra. Máte nějaké komunikační zlozvyky? Musíte často sdělovat nepopulární opatření, kritiku nebo říkat jako odpověď „ne“? Jak v náročných situacích a při komunikaci s komplikovanými podřízenými zvládnout námitky a správně reagovat na manipulaci? Přinášíme vám intenzivní ...
KomunikaceřešeníproblémůmistryNatrénujtejednánínáročnýchsituacích

AI kickoff: první kroky k chytrým řešením - Rychlý start do světa umělé inteligence
Červenec 2024 # Umělá inteligence má potenciál být další přelomovou změnou, jakou byl vznik internetu či vynález elektřiny. Je jisté, že do budoucna zásadním způsobem změní práci a životy množství lidí, zejména těch, kteří se živí „hlavou“. V tomto kurzu vám srozumitelnou formou vysvětlíme, co je dobré o AI vědět. A představíme vám v praxi prověřené nástroje a ...
kickoff:prvníkrokychytrýmřešenímRychlýstartsvětauměléinteligence

Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví nejen v závěru roku včetně příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
Říjen 2024 # Na semináři vás naučíme „vidět“ až 90 % chyb v účetnictví, a to zejména těch zásadních. Součástí výkladu je i návod, jak nalezené chyby správným způsobem a jednoduše opravit. Poradíme vám, jak nastavit váš účetní software pro zvýšení možnosti průběžných kontrol. Vyhledávání chyb si společně odzkoušíme na modelovém příkladu. * • úvod do problematiky, • s jakými situacemi a druhy chyb se můžeme potkat, • kde a jak se mohou chyby projevit, jaké jsou ...
využívatkontrolnívazbyúčetnictvínejenzávěrurokuvčetněpříkladuřešeníchybnastaveníprevence

DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí
Prosinec 2024 # Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování DPH. Cílem je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na osmi zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH a závěrečný test, který bude zpracováván kolektivním způsobem. Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění cca 15 minut a 5-10 minut na vyhodnocení, ...
řešenípříkladůdodávekzbožíslužebrámcitřetíchzemí

DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí
Prosinec 2024 # Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování DPH. Cílem je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na osmi zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH a závěrečný test, který bude zpracováván kolektivním způsobem. Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění cca 15 minut a 5-10 minut na vyhodnocení, ...
řešenípříkladůdodávekzbožíslužebrámcitřetíchzemí

Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví nejen v závěru roku včetně příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
Říjen 2024 # Na semináři vás naučíme „vidět“ až 90 % chyb v účetnictví, a to zejména těch zásadních. Součástí výkladu je i návod, jak nalezené chyby správným způsobem a jednoduše opravit. Poradíme vám, jak nastavit váš účetní software pro zvýšení možnosti průběžných kontrol. Vyhledávání chyb si společně odzkoušíme na modelovém příkladu. * • úvod do problematiky, • s jakými situacemi a druhy chyb se můžeme potkat, • kde a jak se mohou chyby projevit, jaké jsou ...
využívatkontrolnívazbyúčetnictvínejenzávěrurokuvčetněpříkladuřešeníchybnastaveníprevence

Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům
Září 2024 # Aktuální výkladové problémy, judikatura. Absolvováním semináře získáte vhled do problematiky procesu, v němž je řešen úpadek dlužníka především oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení oddlužení a pro jeho následné schválení. Ozřejmí způsoby (formy) oddlužení. Zabývat se bude problematikou uplatňování a uspokojování pohledávek věřitelů a nároků oprávněných osob v oddlužení včetně souvislostí s (nově) vznikajícími závazky dlužníka v probíhajícím (schváleném) ...
Insolvenčníprávovybranéotázkyzejménavztahuřešeníúpadkuoddluženímněkterýmincidenčnímsporům

řešení

Celkem: 29 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | řešení

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net