SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; řešení

Školení: řešení

Celkem: 27 seminářů, kurzů a/nebo školení

10982: Windows 10 – podpora a řešení potíží
Listopad 2021 # Předpokládané znalosti Znalosti na úrovni absolventa kurzů 20697-1 a 20697-2 Zaměření kurzu Kurz je určen IT profesionálům, kteří spravují a podporují desktopy a zařízení s Windows 10, jejich uživatele, sítě a bezpečnost. Primárně je kurz pro pracovníky podpory desktopů (Enterprise Desktop Support T...
10982:Windowspodporařešenípotíží

MOCAZ-303 - Microsoft Azure - architektura cloudových řešení
Listopad 2021 # Pokročilý pětidenní kurz připravuje správce Azure cloudových technologií k tomu, aby se mohli stát architekty komplexních řešení a seznamuje je průřezově s možnostmi velké škály služeb a technologií a jejich vzájemné spolupráce a integrace. ...
MOCAZ-303MicrosoftAzurearchitekturacloudovýchřešení

20465: Návrh databázového řešení Microsoft SQL Server 2014 (Designing a Data Solution with Microsoft® SQL Server® 2014)
Říjen 2021 # Předpokládané znalosti Znalosti na úrovni min. dvouleté praxe v práci s relačními databázemi včetně plánování, realizací a správy databáze Znalost dotazování v T-SQL Základní znalost řešení vysoké dostupnosti a obnovy dat Základní znalost technologie a koncepcí Microsoft Azure ...
20465:NávrhdatabázovéhořešeníMicrosoftServer2014DesigningDataSolutionwithMicrosoft®Server®2014

MOCAZ-304 - Microsoft Azure - plánování cloudových řešení
Prosinec 2021 # Pokročilý čtyřdenní kurz rozšiřuje a propojuje znalosti budoucíh Azure architektů cloudových služeb, tak aby byli schopni vidět možnosti celých řešení a účině a úsporně kombinovat různé služby a technologie. ...
MOCAZ-304MicrosoftAzureplánovánícloudovýchřešení

CI - CD: end-to-end řešení pro on premise aplikace
Prosinec 2021 # Kurz si klade za cíl podrobně popsat vytvoření kompletního DevOps stacku na ARM64 platformě a předvést jeden z mnoha způsobů instalace a využití vybraných CI - CD nástrojů a ekosystému služeb  potřebných pro provoz a správu aplikací. Kurz se zaměřuje na build, nasazení modelové cloud-native GO aplikace ze zdrojového kódu, přes build a deployment v rámci několika prostředí a následný monitoring. Součástí kurzu je i popis ARM64 platformy a multiplatformního buildu image. Popisované aplikace a ...
end-to-endřešenípremiseaplikace

Deep Learning: end-to-end řešení pro detekci objektů
Listopad 2021 # Popis: Hluboké učení (deep learning) a umělá inteligence se dnes stávají běžnou součástí téměř každého odvětí průmyslu a obchodu. Zatímco existuje velké množství kurzů a tutoriálů o neuronových sítích, nejnovějších modelech pro klasifikaci i detekci nebo o rozdílech mezi Tensorflow a Pytorch, jen málo z nich se zabývá tím, jak reálně tyto modely nasadit do produkce a vhodně je nasadit na konkrétní businessový problém. V Datasentics máme zkušenosti s mnoha projekty zaměřenými na computer ...
DeepLearning:end-to-endřešenídetekciobjektů

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022
Prosinec 2021 # Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY * Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2021 a připravované změny v uplatňování DPH od roku 2022 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. * Výklad bude ...
DaňovéúčetníotázkyjejichřešenívzájemnévazbyhlediskazákonůDPHdaníchpříjmůúčetnictví2021novinkyroku2022

Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v práci
Listopad 2021 # Zažijete různorodé kreativní metody – od kreativní analýzy problému až po zajímavé radikální postupy. Naučíte se, jak v krátkém čase vygenerovat co největší množství nápadů - možných řešení, poznáte oblasti a možnosti kreativního myšlení, jako jsou Design Thinking nebo Gamestorming. Dozvíte se, co je potřeba pro to, aby ve vaší kanceláři, vašem týmu nebo doma v obýváku nastalo a trvalo kreativní prostředí. * 1. den • Myslet jinak – 3 pilíře kreativity • Hravost – základní ...
Experimentujtvořinovuj:kreativitařešeníproblémůnejenpráci

Mediace pro manažery - Kultivované řešení sporů ve 21. století
Říjen 2021 # Naučte se efektivní komunikaci s pomocí zkušené mediátorky Mediace je pevně strukturovaný komunikační proces s využitím specifických komunikačních technik. Pokud se zajímáte o možnosti smírného řešení sporů, pracujete v oblasti komunikace nebo často vyjednáváte a chcete si rozšířit své znalosti, anebo se třeba chcete připravit na mediační ...
MediacemanažeryKultivovanéřešenísporůstoletí

Komunikace a řešení problémů pro mistry - Natrénujte si jednání v náročných situacích
Prosinec 2021 # Komunikační dovednosti  jsou jedním ze základních pilířů úspěchu mistra. Máte nějaké komunikační zlozvyky? Musíte často sdělovat nepopulární opatření, kritiku nebo říkat jako odpověď „ne“? Jak v náročných situacích a při komunikaci s komplikovanými podřízenými zvládnout námitky a správně reagovat na manipulaci? Přinášíme vám intenzivní ...
KomunikaceřešeníproblémůmistryNatrénujtejednánínáročnýchsituacích

7 nejobtížnějších situací manažera - Řešení s nadhledem a rozmyslem
Prosinec 2021 # Získáte potřebnou sebedůvěru a zlepšete své manažerské dovednosti Naučte se řešit obtížné manažerské situace, aniž byste museli slevit ze svých cílů, ale naopak se jim více přiblížit. Přinášíme Vám rozbor nejčastějších situací, ve kterých se jako exponovaní manažeři ocitáte. Vytvořte si přirozené návyky a proměňte i nepříjemné situace v ...
nejobtížnějšíchsituacímanažeraŘešenínadhledemrozmyslem

AUTOCAD - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYB
Listopad 2021 # Cílem kurzu AutoCAD řešení problémů a chyb je ukázat kritická místa při tvorbě nové výkresové dokumentace a rovněž při práci se stávající vlastní či přijatou výkresovou do...
AUTOCADŘEŠENÍPROBLÉMŮCHYB

řešení

Celkem: 27 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | řešení

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde