SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Controlling

Školení: Controlling

Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školení

Nákladový controlling kalkulace a rozpočty
Prosinec 2022 # Popis Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského účetnictví, rozpočtového a kalkulačního systému včetně nastavení vnitropodnikových cen a řešení otázek procesního managementu nákladů (ABC, ABB, ABM). Zároveň představuje nové metody řízení hodnotových veličin v podniku. Třetí den semináře probíhá na počítačích. ...
Nákladovýcontrollingkalkulacerozpočty

Strategie nákupu a jeho controlling
Březen 2023 # Popis Seminář obsahuje přednášku a případovou studii z oblasti jednotlivých procesů s prostorem pro diskusi a otázky posluchačů. Poznáte hlavní úkoly, očekávání, procesy nákupu a vzájemné vazby v těchto procesech. Přiblížíme si vazbu a vztah: naše společnost – nákup – dodavatel. Ve druhé části semináře si přiblížíme nové pohledy na řízení nákupu ...
Strategienákupujehocontrolling

Funkce a nástroje controllingu v praxi
Březen 2023 # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního controllingu a finančního controllingu 20. století. Představit operativní, taktické i strategické koncepty moderního controllingu. Seznámit vás s úlohou controllera v prostředí hodnotově orientovaného ...
Funkcenástrojecontrollingupraxi

Finanční controlling plánování a reporting
Květen 2023 # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení controllera, provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v motivačních kritériích. Na kurzu se také naučíte: rozkrývat příčiny tvorby a spotřeby finančních zdrojů podniku ...
Finančnícontrollingplánováníreporting

Výrobní controlling
Květen 2023 # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Oblast výroby přináší celou řadu specifických problémů, které vyžadují specifické znalosti a specifické přístupy controllerů. Na tomto semináři se zaměříme jak na vysvětlení typických nástrojů organizace výroby a výrobního plánování, tak na uplatnění typických ...
Výrobnícontrolling

Finance a controlling pro neekonomy
Červenec 2023 # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mohou přivést do centra pozornosti, ale nezaručí Váš finanční úspěch. Majetek a znalosti stojí peníze a tak představují spíše závazek, chcete-li výzvu, k dosažení finančního efektu. Naučte se ...
Financecontrollingneekonomy

Personální controlling
Březen 2023 # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Úkolem personálního controllingu je pomoci zajistit účinné řízení personálních procesů ve firmě. Předvídat vývoj a změny v oblasti personálních zdrojů je daleko obtížnější než v ostatních oblastech řízení podniku. Proto je také velmi důležité správně vymezit jak ...
Personálnícontrolling

Projektový controlling v praxi
Duben 2023 # Popis Seznámíme vás s metodikou projektového controllingu s využitím účetních postupů podle mezinárodních standardů (US GAAP - IFRS).  V první části kurzu si popíšeme životní cyklus projektu na příkladu obchodního případu – dodávky IT projektu - a popíšeme si roli projektového controllera v jednotlivých obchodních fázích projektu – od nabídky ...
Projektovýcontrollingpraxi

FINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech
Březen 2023 # Ekonomický management # Určeno pro podnikatele, začínající pracovníky controllingu, finanční manažery a jejich spolupracovníky s controllingovými úkoly a všechny, kteří potřebují ve své praxi orientaci v moderních metodách controllingu využitelných pro řízení a podnikové plánování, podnikové finance či finanční analýzu. Kurz je možné absolvovat v kombinaci s kurzem Finanční controlling pro pokročilé – praktické nástroje s využitím Excelu. cíl Představit ...
FINANČNÍCONTROLLINGmodernímetodypříkladech

JAK EFEKTIVNĚ ŘÍDIT NÁKLADY - controlling nákladů
Březen 2023 # Ekonomický management # Určeno pro podnikatele, pracovníky controllingu, finanční manažery a jejich spolupracovníky s controllingovými úkoly a všechny, kteří potřebují ve své praxi orientaci v controllingu nákladů. Volně navazuje na seminář Finanční controlling – moderní metody v příkladech , ale lze absolvovat i samostatně. cíl Potřebujete mít přehled o možnostech optimalizace výrobních nákladů ? Zajímají Vás možnosti využití controllingového systému k řízení ...
EFEKTIVNĚŘÍDITNÁKLADYcontrollingnákladů

VIZUALIZACE CONTROLLINGOVÝCH VÝSTUPŮ
Duben 2023 # Ekonomický management # Určeno pro majitele a výkonné manažery menších a středních firem bez ohledu na ekonomické vzdělání, kteří se potřebují opřít o ekonomická čísla, hledají efektivní a účinné postupy a věří, že jeden obrázek je více než 1000 slov, respektive v controllingu více než 1000 řádků. cíl Seznámíte se s praktickým použitím komplexního manažerského uchopení účetních a dalších informací potřebných pro rozhodování o ekonomickém směřování firmy ...
VIZUALIZACECONTROLLINGOVÝCHVÝSTUPŮ

NÁKUPNÍ CONTROLLING - ekonomika pro nákupčí
Červen 2023 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Určeno pro profesionální nákupčí, pracovníky nákupních oddělení, ale také pro ředitele a majitele menších firem. cíl Cíl: Odhalit pravidla optimalizace nákupu a výběru nejvhodnějšího dodavatele . Objasnit možnosti využití potenciálu nákupního procesu pro zvýšení cash flow firmy a zlepšení její efektivnosti a ziskovosti. Představit nástroje určení a vyhodnocení nákupu z hlediska dodavatelů, množství, kvality, ceny a času dodávky. obsah ...
NÁKUPNÍCONTROLLINGekonomikanákupčí

Controlling

Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Controlling

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net