SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Zpracování

Kurzy: Zpracování

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení

Adobe Photoshop zpracování fotografií
Únor 2022 # Účastníci školení se naučí efektivně zpracovávat fotografie za pomoci pokročilejších technik. Budou schopni u fotografií pracovat s barvami, využívat pokročilé metody retušování, odstraňovat pozadí, pracovat s vrstvami nebo vhodně snímky zaostři. Dozví se také spousty praktických tipů, jak dosáhnout u fotografií nejlepších výsledků pro různé použití a jak si proces úpravy co nejvíce ulehčit a zjednodušit. Část školení je zaměřená na zpracování a úpravu portrétů. * Kurz ...
AdobePhotoshopzpracovánífotografií

GDPR – zpracování osobních údajů pro každého – aktuální otázky, praktická doporučení
Květen 2022 # Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: – určení role správce a zpracovatele, zpracovatelské smlouva, – jak správně provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – jak správně plnit informační povinnost a co nezapomenout u souhlasu, – jak postupovat při předávání osobních údajů mimo EU, – jaká jsou pravidla při monitorování zaměstnanců na pracovišti. * • obecný úvod do problematiky, ...
GDPRzpracováníosobníchúdajůkaždéhoaktuálníotázkypraktickádoporučení

GDPR – zpracování osobních údajů pro každého – aktuální otázky, praktická doporučení
Květen 2022 # Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: – určení role správce a zpracovatele, zpracovatelské smlouva, – jak správně provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – jak správně plnit informační povinnost a co nezapomenout u souhlasu, – jak postupovat při předávání osobních údajů mimo EU, – jaká jsou pravidla při monitorování zaměstnanců na pracovišti. * • obecný úvod do problematiky, ...
GDPRzpracováníosobníchúdajůkaždéhoaktuálníotázkypraktickádoporučení

Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
Červen 2022 # Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. * Pracovní doba: • co je fondem pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; jak pracovat s odpracovanými hodinami ve vztahu k fondu pracovní doby při zúčtování mzdy; jaké dopady jsou v oblasti nemocenského pojištění při nesprávném použití rozvržení pracovní ...
Nejčastějšíproblémychybyzpracovánímezd

Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
Červen 2022 # Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. * Pracovní doba: • co je fondem pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; jak pracovat s odpracovanými hodinami ve vztahu k fondu pracovní doby při zúčtování mzdy; jaké dopady jsou v oblasti nemocenského pojištění při nesprávném použití rozvržení pracovní ...
Nejčastějšíproblémychybyzpracovánímezd

Uzavření účetnictví za rok 2021 včetně zpracování daňových přiznání pro neauditované společnosti
Únor 2022 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2021 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. * • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb, • opravy případných chyb, • vazba na vnitropodnikové směrnice, • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, ...
Uzavřeníúčetnictví2021včetnězpracovánídaňovýchpřiznáníneauditovanéspolečnosti

Uzavření účetnictví za rok 2021 včetně zpracování daňových přiznání pro neauditované společnosti
Únor 2022 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2021 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. * • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb, • opravy případných chyb, • vazba na vnitropodnikové směrnice, • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, ...
Uzavřeníúčetnictví2021včetnězpracovánídaňovýchpřiznáníneauditovanéspolečnosti

Uzavření účetnictví za rok 2021 včetně zpracování daňového přiznání – pro začínající a mírně pokročilé
Únor 2022 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2021 a jak připravit podklady zpracování daňového přiznání. Čeká vás podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, včetně dopadu zákona o DPH do účetní závěrky. * • příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti, • povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti ...
Uzavřeníúčetnictví2021včetnězpracovánídaňovéhopřiznánízačínajícímírněpokročilé

Uzavření účetnictví za rok 2021 včetně zpracování daňového přiznání – pro začínající a mírně pokročilé
Únor 2022 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2021 a jak připravit podklady zpracování daňového přiznání . Čeká vás podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, včetně dopadu zákona o DPH do účetní závěrky. * • příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti, • povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti in...
Uzavřeníúčetnictví2021včetnězpracovánídaňovéhopřiznánízačínajícímírněpokročilé

Zpracování daňového přiznání – řádek po řádku
Březen 2022 # Po absolvování semináře budete vědět, jak sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021. Čeká vás podrobné seznámení s přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, s rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, s povinnostmi spojenými s účetní závěrkou. Vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření, podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání v návaznosti na ...
Zpracovánídaňovéhopřiznánířádekřádku

Zpracování daňového přiznání – řádek po řádku
Březen 2022 # Po absolvování semináře budete vědět, jak sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021. Čeká vás podrobné seznámení s přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, s rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, s povinnostmi spojenými s účetní závěrkou. Vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření, podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání v návaznosti na ...
Zpracovánídaňovéhopřiznánířádekřádku

Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů podle GDPR
Březen 2022 # Kamerové systémy jsou dnes využívány především z bezpečnostních důvodů. Při jejich používání může docházet rovněž ke zpracování osobních údajů (pořizují se obrazové či zvukové záznamy fyzických osob). V tomto případě je nutné zohlednit i právní úpravu ochrany osobních údajů, zvláště pak GDPR a v lednu 2020 i Evropským sborem vydané Pokyny 3 - 2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení. Cílem semináře je seznámit posluchače s pravidly, jak provozovat kamerové systémy v ...
ZpracováníosobníchúdajůprostřednictvímkamerovýchsystémůpodleGDPR

Zpracování

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Zpracování

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde