SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; jako

Kurzy: jako

Celkem: 20 seminářů, kurzů a/nebo školení

Manažer jako kouč, koučování pro manažery – dvoudenní seminář
Listopad 2022 # Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce i jak koučovat tým. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, dozvíte se, jaké má mít předpoklady manažer – kouč. Zjistíte, s jakými principy je možné při koučování pracovat. * • proč může být koučování jedním z možných stylů situačního manažerského vedení, • východiska, cíle a užitek koučování týmu, • kdy je pro manažera vhodné koučování týmu využít a kdy nikoliv, • otázky – jak je ...
Manažerjakokoučkoučovánímanažerydvoudenníseminář

Manažer jako kouč, koučování pro manažery – dvoudenní seminář
Září 2022 # Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce i jak koučovat tým. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, dozvíte se, jaké má mít předpoklady manažer – kouč. Zjistíte, s jakými principy je možné při koučování pracovat. * • proč může být koučování jedním z možných stylů situačního manažerského vedení, • východiska, cíle a užitek koučování týmu, • kdy je pro manažera vhodné koučování týmu využít a kdy nikoliv, • jak správně ...
Manažerjakokoučkoučovánímanažerydvoudenníseminář

Controller jako partner managementu
Září 2022 # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Jste jako controller partnerem manažera, nebo pouze výkonnou jednotkou, jejíž názor nikoho ani moc nezajímá? Pokud jste partnerem, nebo k tomuto pojetí controllingu vývoj ve vaší firmě již směřuje, gratulujeme! Tento workshop je určen zejména Vám. Pokud Vás naopak ...
Controllerjakopartnermanagementu

Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci
Říjen 2022 # Naučíte se rychlé rozklíčovat typ a komunikační jazyk daného člověka. Dovede vás to k pochopení komunikačních schémat druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů i uchazečů o práci. Rychle poznáte silné i slabé stránky a budete vědět, jak komunikovat, abyste si rozuměli. * • jak komunikovat s lidmi podle typu jejich osobnosti, • výhody plynoucí z poznání typologie druhých lidí, • co konkrétně ovlivňuje naši osobnost a tím i naše vystupování, • s jakými ...
Typologieosobnostijakocestaporozuměníkomunikaci

Jak nakoupit kolegy pro své myšlenky aneb komunikace jako obchod
Listopad 2022 # Rozvoj osobnosti # Jak nakoupit kolegy, šéfy nebo klienty na změnu, kterou chcete prosadit? Jak je přimět, aby souhlasili s projektem, který chcete rozběhnout nebo naopak zastavit? Jak přesvědčit ostatní, aby nejen souhlasili, ale aby se na změnu dokonce těšili? cíl Ujasnit si, proč jsou změny pro nás tak obtížné a poté se naučit zásady přesvědčivé komunikace . Pokud totiž pochopíme mechanismus resistence ke změně, budeme jej snáz překonávat. Najdeme ...
nakoupitkolegymyšlenkyanebkomunikacejakoobchod

Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu
Srpen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-46 - 2022, Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu Cíl semináře Konsolidace znalostí a dovedností týkajících se datových schránek. Zvýšení kvality a prohloubení znalostí úředníků veřejné správy. Na semináři získáte praktický pohled na aktuální používání datových schránek. ...
Datovéschránkyjakozdrojnesprávnéhoúředníhopostupu

Vybrané otázky zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako zaručeně v pořádku, a omyly, které se nesprávně mohou jevit jako zaručené pravdy
Prosinec 2022 # Otevřená diskuse nad aktuálními a spornými otázkami zadávání veřejných zakázek, které si kladou zkušení zakázkáři. Seminář se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, na rozbor použitelné rozhodovací ...
Vybranéotázkyzadáváníveřejnýchzakázekpokročiléspornépostupykterénesprávněmohoujevitjakozaručeněpořádkuomylykterénesprávněmohoujevitjakozaručenépravdy

Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022
Říjen 2022 # * Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti - nutnosti mimořádné inventarizace) - Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – ...
provéstřádněinventarizacemajetkuzávazkůjakosoučástpřípravyúčetnízávěrku2022

jako

Celkem: 20 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | jako

Počet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde