SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; jako

Kurzy: jako

Celkem: 26 seminářů, kurzů a/nebo školení

Elastic jako řešení pro bezpečnostní dohled
Září 2024 # Elastic Stack s modulem Security poskytuje bezpečnostním týmům potřebné funkcionality pro identifikace bezpečnostních událostí a jejich investigaci. V rámci Kibany je pak jednoduché data vizualizovat a zjišťovat bezpečnostní anomálie (Threat hunting).  Školení je zaměřeno na technickou a bezpečnostní část. Účastníci se v rámci technické části seznámí s implementací vlastního prostředí clusteru Elastic, budou pracovat s agenty pro sběr logů a jejich konfigurací, budou schopni nastavovat ...
Elasticjakořešeníbezpečnostnídohled

Sebeprezentace jako cesta k vašemu úspěchu
Červenec 2024 # Získáte dovednost dobré komunikace a bezchybné sebeprezentace při jakékoliv příležitosti. Vyhnete se některým chybám, které mohou snižovat váhu vámi sdělovaných informací. Dozvíte se, jak se maximálně připravit na různé typy jednání s různými typy komunikačních partnerů. * • prezentace při přednášce, konzultaci apod. – z pohledu přednášejícího i z pohledu diváků (stejná událost, jiné úhly pohledu), • základy přípravy úspěšné prezentace, • jak se prezentovat ...
Sebeprezentacejakocestavašemuúspěchu

Paměť jako výkonný nástroj – techniky a strategie, mozkový jogging
Srpen 2024 # Přínosy pro absolventy tréninku Reného Müllera: • výrazné zlepšení schopnosti pochopení a zapamatování si nových informací, • zlepšení schopnosti více se koncentrovat a soustředit na plněné úkoly, • zlepšení schopnosti zapamatovat si velké objemy dat i pracovních postupů, • výrazné zlepšení schopnosti zapamatovat si své vlastní nápady a myšlenky Za krátkou dobu výrazně snížíte potřebu častého opakování. Na svoji paměť se budete moci spolehnout daleko více, než dříve. ...
Paměťjakovýkonnýnástrojtechnikystrategiemozkovýjogging

Sebeprezentace jako cesta k vašemu úspěchu
Říjen 2024 # Získáte dovednost dobré komunikace a bezchybné sebeprezentace při jakékoliv příležitosti. Vyhnete se některým chybám, které mohou snižovat váhu vámi sdělovaných informací. Dozvíte se, jak se maximálně připravit na různé typy jednání s různými typy komunikačních partnerů. * • prezentace při přednášce, konzultaci apod. – z pohledu přednášejícího i z pohledu diváků (stejná událost, jiné úhly pohledu), • základy přípravy úspěšné prezentace, • jak se prezentovat ...
Sebeprezentacejakocestavašemuúspěchu

Paměť jako výkonný nástroj – techniky a strategie, mozkový jogging
Říjen 2024 # Přínosy pro absolventy tréninku Reného Müllera: • výrazné zlepšení schopnosti pochopení a zapamatování si nových informací, • zlepšení schopnosti více se koncentrovat a soustředit na plněné úkoly, • zlepšení schopnosti zapamatovat si velké objemy dat i pracovních postupů, • výrazné zlepšení schopnosti zapamatovat si své vlastní nápady a myšlenky Za krátkou dobu výrazně snížíte potřebu častého opakování. Na svoji paměť se budete moci spolehnout daleko více, než dříve. ...
Paměťjakovýkonnýnástrojtechnikystrategiemozkovýjogging

Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci
Listopad 2024 # Každý člověk má dokonalou osobnost – jen každý mluví trochu jiným jazykem. Naučíte se rychlé rozklíčovat typ a komunikační jazyk daného člověka. Dovede vás to k pochopení komunikačních schémat druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů i uchazečů o práci. Rychle poznáte silné i slabé stránky a budete vědět, jak komunikovat, abyste si rozuměli. * • jak komunikovat s lidmi podle typu jejich osobnosti, • výhody plynoucí z poznání typologie druhých lidí, • s ...
Typologieosobnostijakocestaporozuměníkomunikaci

Sebeprezentace jako cesta k vašemu úspěchu
Listopad 2024 # Získáte dovednost dobré komunikace a bezchybné sebeprezentace při jakékoliv příležitosti. Vyhnete se některým chybám, které mohou snižovat váhu vámi sdělovaných informací. Dozvíte se, jak se maximálně připravit na různé typy jednání s různými typy komunikačních partnerů. * • prezentace při přednášce, konzultaci apod. – z pohledu přednášejícího i z pohledu diváků (stejná událost, jiné úhly pohledu), • základy přípravy úspěšné prezentace, • jak se prezentovat ...
Sebeprezentacejakocestavašemuúspěchu

Paměť jako výkonný nástroj – techniky a strategie, mozkový jogging
Prosinec 2024 # Přínosy pro absolventy tréninku Reného Müllera: • výrazné zlepšení schopnosti pochopení a zapamatování si nových informací, • zlepšení schopnosti více se koncentrovat a soustředit na plněné úkoly, • zlepšení schopnosti zapamatovat si velké objemy dat i pracovních postupů, • výrazné zlepšení schopnosti zapamatovat si své vlastní nápady a myšlenky Za krátkou dobu výrazně snížíte potřebu častého opakování. Na svoji paměť se budete moci spolehnout daleko více, než dříve. ...
Paměťjakovýkonnýnástrojtechnikystrategiemozkovýjogging

Sebeprezentace jako cesta k vašemu úspěchu
Prosinec 2024 # Získáte dovednost dobré komunikace a bezchybné sebeprezentace při jakékoliv příležitosti. Vyhnete se některým chybám, které mohou snižovat váhu vámi sdělovaných informací. Dozvíte se, jak se maximálně připravit na různé typy jednání s různými typy komunikačních partnerů. * • prezentace při přednášce, konzultaci apod. – z pohledu přednášejícího i z pohledu diváků (stejná událost, jiné úhly pohledu), • základy přípravy úspěšné prezentace, • jak se prezentovat ...
Sebeprezentacejakocestavašemuúspěchu

jako

Celkem: 26 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | jako

Počet kurzů: 123612
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net