SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; jako

Kurzy: jako

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení

Manažer jako kouč, koučování pro manažery – dvoudenní seminář
Listopad 2022 # Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce i jak koučovat tým. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, dozvíte se, jaké má mít předpoklady manažer – kouč. Zjistíte, s jakými principy je možné při koučování pracovat. * • proč může být koučování jedním z možných stylů situačního manažerského vedení, • východiska, cíle a užitek koučování týmu, • kdy je pro manažera vhodné koučování týmu využít a kdy nikoliv, • otázky – jak je ...
Manažerjakokoučkoučovánímanažerydvoudenníseminář

Manažer jako kouč, koučování pro manažery – dvoudenní seminář
Září 2022 # Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce i jak koučovat tým. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, dozvíte se, jaké má mít předpoklady manažer – kouč. Zjistíte, s jakými principy je možné při koučování pracovat. * • proč může být koučování jedním z možných stylů situačního manažerského vedení, • východiska, cíle a užitek koučování týmu, • kdy je pro manažera vhodné koučování týmu využít a kdy nikoliv, • jak správně ...
Manažerjakokoučkoučovánímanažerydvoudenníseminář

Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci
Říjen 2022 # Naučíte se rychlé rozklíčovat typ a komunikační jazyk daného člověka. Dovede vás to k pochopení komunikačních schémat druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů i uchazečů o práci. Rychle poznáte silné i slabé stránky a budete vědět, jak komunikovat, abyste si rozuměli. * • jak komunikovat s lidmi podle typu jejich osobnosti, • výhody plynoucí z poznání typologie druhých lidí, • co konkrétně ovlivňuje naši osobnost a tím i naše vystupování, • s jakými ...
Typologieosobnostijakocestaporozuměníkomunikaci

Finance pro nefinanční manažery - Myslete jako CFO
Srpen 2022 # Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti členů týmu. Chod a výsledky podniku ovlivňují především nefinanční ...
FinancenefinančnímanažeryMysletejako

Kompletní know how pro B2B obchodníky - Využijte nákup jako vstupní bránu k firemnímu zákazníkovi
Říjen 2022 # B2B obchodníci to mají stále těžší. Nákupní procesy ve firmách se zásadně mění, role nákupu sílí, o nákupu rozhoduje stále více útvarů s různými kompetencemi, stále větší část nákupního procesu zůstává obchodníkům skryta pod povrchem. Prosadit své dodavatelské know-how a odlišit se od konkurence jinak než cenou je stále těžší. Výběrová řízení ...
KompletníknowobchodníkyVyužijtenákupjakovstupníbránufiremnímuzákazníkovi

Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing: naučte se digitální marketing jako profesionál
Říjen 2022 # Z tohoto semináře si odnesete užitečné znalosti o digitálním marketingu a novinkách, zejména o akvizičních prostředcích a strategiích, tj. o cestách získání nových zákazníků. Pay per click, remarketing, webová reklama, outbound marketing…a další. Seminář je veden specialistou na digitální marketing. * • pomoc, potřebujeme nové zákazníky – aneb co je to přesně akviziční strategie, • reklamní systémy: Google Adword, Facebook, Sklik…, • remarketing ...
internetovoureklamuremarketing:naučtedigitálnímarketingjakoprofesionál

Sociální sítě, komunity, web a blog: naučte se digitální marketing jako profesionál
Listopad 2022 # Získáte základní znalosti o digitálním marketingu, zejména pak o aktuálním využití sociálních sítí, webu a blogů pro získání nových zákazníků a udržení zákazníků stávajících. * • jaké mají sociální sítě místo ve vašem marketingu? • web – ústřední prvek vašeho marketingu, • dobrý copywriter –předpoklad úspěchu, • jak vám mohou blog a video vydělat peníze, • co je to optimalizace pro vyhledávače (SEO), • jak oslovit a vybudovat si komunitu na socíální ...
Sociálnísítěkomunityblog:naučtedigitálnímarketingjakoprofesionál

Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing: naučte se digitální marketing jako profesionál
Prosinec 2022 # Z tohoto semináře si odnesete užitečné znalosti o digitálním marketingu a novinkách, zejména o akvizičních prostředcích a strategiích, tj. o cestách získání nových zákazníků. Pay per click, remarketing, webová reklama, outbound marketing…a další. Seminář je veden specialistou na digitální marketing. * • pomoc, potřebujeme nové zákazníky – aneb co je to přesně akviziční strategie, • reklamní systémy: Google Adword, Facebook, Sklik…, • remarketing ...
internetovoureklamuremarketing:naučtedigitálnímarketingjakoprofesionál

Základy interní komunikace - Efektivní interní PR jako podpora firemní strategie
Září 2022 # Vybudujte si účinný systém vnitrofiremní komunikace Míváte pocit, že ve vaší společnosti vázne komunikace, což negativně ovlivňuje vaši práci? Vstřebali jste už množství teorie, ale v praxi se vám nedaří zavést funkční systém interní komunikace? Přijďte si utřídit své poznatky i objevit nové možnosti a nástroje, které budou fungovat. ...
ZákladyinterníkomunikaceEfektivníinterníjakopodporafiremnístrategie

Jak nakoupit kolegy pro své myšlenky aneb komunikace jako obchod
Listopad 2022 # Rozvoj osobnosti # Jak nakoupit kolegy, šéfy nebo klienty na změnu, kterou chcete prosadit? Jak je přimět, aby souhlasili s projektem, který chcete rozběhnout nebo naopak zastavit? Jak přesvědčit ostatní, aby nejen souhlasili, ale aby se na změnu dokonce těšili? cíl Ujasnit si, proč jsou změny pro nás tak obtížné a poté se naučit zásady přesvědčivé komunikace . Pokud totiž pochopíme mechanismus resistence ke změně, budeme jej snáz překonávat. Najdeme ...
nakoupitkolegymyšlenkyanebkomunikacejakoobchod

HR jako respektovaný partner - Nebýt Popelkou… od „děvčat pro všechno“ ke skutečnému HR Business Partnerství
Září 2022 # Nechcete být v oblasti personalistiky pouze v servisní roli?  Zažíváte situace, kdy víte, co by se ve firmě mělo změnit, nastavit, zajistit, ale vaše náměty nejsou vyslyšeny? Často jsou v rolích personalistů šikovní lidé, co rozumí své oblasti práce, ale je pro ně těžké se prosadit na manažerské úrovni. Přitom personalistika odtržená od m...
jakorespektovanýpartnerNebýtPopelkou…„děvčatvšechno“skutečnémuBusinessPartnerství

jako

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | jako

Počet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net