SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; management

Školení: management

Celkem: 43 seminářů, kurzů a/nebo školení

Management – online kurz
Červen 2024 # Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled. Lektoři nám předávali informace z praxe. Jejich prezentace byla vynikající.Květoslava Hribiková, Květoslava Hribikova(zavinac)seznam.cz --- Děkuji celému vzdělávacímu centru za krásnou spolupráci, vysvětlování a vedení. Kurz mi dal hodně do života, vřele jej doporučuji všem (pro vlastní seberealizaci).Nataliya Vasylchuk, nvasylchuk(zavinac)seznam.cz --- Cíle kurzu: Online kurz Management je určen pro všechny, kteří ...
Managementonlinekurz

Time management a zvládání stresu – dvoudenní seminář
Říjen 2024 # Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem. Pochopíte příčiny stresu a zabráníte jeho vzniku. Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získáte praktické návody řešení a zvládání stresových situací. * • role cílů v časovém managementu, • zhodnocení vlastního time ...
Timemanagementzvládánístresudvoudenníseminář

Time management a zvládání stresu – dvoudenní seminář
Červenec 2024 # Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem. Pochopíte příčiny stresu a zabráníte jeho vzniku. Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získáte praktické návody řešení a zvládání stresových situací. * • role cílů v časovém managementu, • zhodnocení vlastního time ...
Timemanagementzvládánístresudvoudenníseminář

Controller jako partner managementu
Září 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu Senior controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Jste jako controller partnerem manažera, nebo pouze výkonnou jednotkou, jejíž názor nikoho ani moc nezajímá? Pokud jste partnerem, nebo k tomuto pojetí controllingu vývoj ve vaší firmě již směřuje, gratulujeme! Tento workshop je určen zejména vám. ...
Controllerjakopartnermanagementu

Cash management a řízení likvidity
Říjen 2024 # title= info > U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Tento kurz je zaměřen na řízení peněžních toků podniku tak, aby byla pro podnik zajištěna dostatečná likvidita. Likvidita je klíčovým faktorem finančního zdraví podniku nejen v době rychlých změn na trzích. Období, které skýtá mnoho rizik, skýtá také mnoho ...
Cashmanagementřízenílikvidity

Jira Service Management
Září 2024 # IT konference Kurzy a certifikace Atlassian Vše Recenze - Jira Service Management Zpět Radek Novák 4. 4. 2024 Školení bylo pojato koncepčně velmi dobře, témata byla probrána v dostatečném detailu. Časový rozvrh byl dodržen a byl prostor pro zvídavé dotazy uživatelů. Radek Novák (Globus) Jan Jambrich 15. 12. ...
JiraServiceManagement

Time management – řízením času řídíte život
Listopad 2024 # Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka vaše možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na vaši psychiku může působit bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem, co dělat s prokrastinací a kde ušetřit čas. * • jak se tvoří návyky, • jak ...
Timemanagementřízenímčasuřídíteživot

Talent Management - Budujte silné a inovativní týmy pro budoucnost!
Srpen 2024 # Jste manažer společnosti, HR profesionál nebo L&D? Zaznamenáváte obtíže udržením klíčových talentů ve vaší organizaci? Neumíte identifikovat talenty ve vaší firmě? Odcházejí vám generace zaměstnanců? V současném rychle se měnícím světě a ve velkém nedostatku kvalitních lidí je správný Talent Management klíčový pro přežití firmy. Nečekejte, ...
TalentManagementBudujtesilnéinovativnítýmybudoucnost!

Management a vedení lidí pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní
Srpen 2024 # „Když změníte způsob, jakým se na věci díváte, věci, na které se díváte, se změní.“  Wayne Dyer, autor a řečník  Určeno pro všechny manažery a vedoucí projektů, kteří nedávno nastoupili na vedoucí pozici, chtějí se v ní rychle zorientovat a vyvarovat se zbytečných chyb. Seminář je určen zejména pro lidi bez předchozích znalostí ve ...
Managementvedenílidínověnedávnojmenovanémanažery2denní

Jednání s podřízenými a zvládání konfliktních situací pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky - 2denní
Září 2024 # Určeno pro začínající mistry nebo parťáky, kterým je vzhledem k jejich solidní technické odbornosti nově svěřeno částečné nebo plné vedení pracovního týmu, a kteří potřebují nasměrovat, jak nyní také dobře VÉST A ŘÍDIT LIDI.  Cílem je PODPOŘIT ZDÁRNÝ ZAČÁTEK V NOVÉ ROLI.   Seznámit se s typickými chybami, kterých se nezkušení ...
Jednánípodřízenýmizvládáníkonfliktníchsituacíliniovýmanagementmistrydalšívedoucípracovníky2denní

Time management - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denní
Listopad 2024 # Motto: „Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde.“ Arthur Hailey   Určeno pro všechny, kteří chtějí lépe plánovat a využívat svůj čas, aby jak dobře zvládali práci, tak prožívali své dny dlouhodobě spokojenější, odolnější a v dobré kondici. Cílem kurzu je získat inspiraci, náměty pro řešení a formulovat konkrétní ...
Timemanagementvyhnouttypickýmchybámsebeorganizaci2denní

Personální risk management
Červenec 2024 # Seznámíte se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a možnostmi prevence těchto rizik. * • personální riskmanagement a jeho cíle, • hlavní zdroje a druhy personálních rizik, • rizika přijetí nesprávných osob, • rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip), • rizika spojená s nesprávným řízením výkonu zaměstnanců a nevhodnou personální organizací, • rizika spojená s nespokojeností zaměstnanců, ...
Personálníriskmanagement

management

Celkem: 43 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | management

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net