SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; obce

Kurzy: obce

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení

Pohřebnictví pro obce i města – praxe a nejčastější pochybení
Březen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-7 - 2018, Zákon o pohřebnictví Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální problematikou zákona o pohřebnictví. Pozornost bude věnována novým poznatkům z kontrolní a dohledové činnosti, nejčastějším pochybením a cestám, jak se vyhnout přestupkům v pohřebnictví. Rozebrána bude problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i ...
Pohřebnictvíobceměstapraxenejčastějšípochybení

Krizové řízení – legislativa, novinky i aktuální praxe pro ústřední úřady, kraje a obce
Únor 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-332 - 2021; Krizové řízení (webinář) Krizové řízení jako takové bezprostředně souvisí s bezpečností a jeho hlavním cílem je příprava na řešení krizových situací a jejich řešení, ať už se jedná o přírodní pohromy nebo další mimořádné události, spojené s ochranou základních hodnot, tj. životů, zdraví, majetku a životního prostředí. Cílem semináře je seznámit zájemce s problematikou základů a hlavního obsahu krizového řízení. V rámci semináře budou podrobně vysvětleny ...
Krizovéřízenílegislativanovinkyaktuálnípraxeústředníúřadykrajeobce

Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje
Březen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou nakládání s majetkem obcí a poukázat na nejčastější chyby, a to včetně doporučení, jak jim předcházet. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k dané problematice a jejich zasazení do systému práva. Vedle základních povinností při nakládání s majetkem jako takovým se kurz zaměří také na pravomoci jednotlivých orgánů obce a ...
Nejčastějšíchybynakládánímajetkemobcekraje

Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024
Duben 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022; Zákon o odpadech (webinář) Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy s důrazem na její aplikaci v praxi měst a ...
Novýzákonodpadechaplikačnípraxeobce2024

obce

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | obce

Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net