SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
Červen 2023 - Praha # Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a ochrana dat - Kybernetické incidenty a narušení záznamů - Praktické důsledky úniku dat a jak je zjistit - Co chránit a obvykle nejslabší články ochrany * Kybernetické hrozby a způsob, jak jim čelit - Co se rozumí kybernetickými hrozbami a jaké ...
Kybernetickábezpečnostochranapohledemsoudníhoznalectví

Fusion 360 - výroba
Říjen 2023 - Praha # Školení navazuje na základní školení Fusion 360 a naučí posluchače jak vytvářet jednoduchou cestou CAM obráběcí programy pro CNC stroje. Slouží pro seznámení uživatele s tvorbou programu jednoduchých a tvarových součástí pomocí frézování a soustružení. Posluchači si na praktických příkladech vyzkouší celý proces tvorby programu pro obrábění a optimalizování řezných podmínek pro většinu typů strojírenských součástí. * ...
Fusionvýroba

CorelDRAW – základní kurz
Červen 2023 - Brno # Předpokládané znalosti Pro vstup na kurz jsou potřebné základní znalosti práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Cíl kurzu Automatizovat práci v programu CorelDRAW a zvládnout vytvářet a zpracovávat jednoduché propagační materiály s vlastními grafickými prvky. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začátečníky seznamující se s používáním programu CorelDRAW v praxi, pro grafiky, kteří s programem ...
CorelDRAWzákladníkurz

Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu - jak být pánem řízení
Září 2023 - online # Akreditace: MV - AK - PV-877 - 2021; Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu (webinář) Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou obstrukčních taktik a postupů účastníků správních řízení o přestupcích v silničním provozu a doporučí, jak zajistit potřebné uplatňování práv ...
Obstrukceúčastníkůpřestupkovéhořízenísilničnímprovozupánem

DPH v roce 2023 a změny od roku 2024
Prosinec 2023 - Praha # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023 a 2024, * praktické problémy uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku, * sazby daně v roce 2023 a změny pro rok 2024, * aktuální problémy ...
roce2023změnyroku2024

Teams - zefektivnění online schůzek
Září 2023 - Praha # Školení je určené pokročilým uživatelům, kteří onlinové schůzky v prostředí Microsoft Teams již využívají. Naučí se naplánovat schůzku pomocí kalendáře Teams, pozvat k ní ostatní a zjistit podle reakce na pozvánky, kdo se zúčastní. Dále se seznámí s možnostmi vedení dokumentace při online schůzce, nahráváním schůzek a sdílením nahrávek s ostatními účastníky chatu. Posluchači se také dovědí, jak ...
Teamszefektivněníonlineschůzek

Pokročilé lektorské dovednostiAdvanced Trainer Skills
Srpen 2023 - Praha # Účastníci tréninku budou schopni školit a vzdělávat se v rámci celoživotního vzdělávání. Umět sestavit a prezentovat vzdělávací obsah programu dle pedagogických zásad. Zvolit a zapojit vhodné didaktické pomůcky, metody a techniky do výuky. Naučit se tvořit, vést online výuku se zapojením interaktivních prvků. Získat techniky pro řešení náročných komunikačních situací a ...
PokročilélektorskédovednostiAdvancedTrainerSkills

PERSONALISTA - zkouška profesní kvalifikace
Červen 2023 - Praha 2 # Akreditace kurzu Autorizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro pořádání zkoušek profesní kvalifikace 62-007-N; číslo autorizace 2015 - 55 . Cíle kurzu: Složit zkoušku profesní kvalifikace a získat osvědčení o nové profesní kvalifikaci pro povolání Personalista - Personalistka. Popis: Pro koho je zkouška určená: Zkouška je určená pro všechny, kdo chtějí získat ...
PERSONALISTAzkouškaprofesníkvalifikace

Kurz fotografování nemovitostí
Červenec 2023 - Praha # Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně informací o základních parametrech nastavení f...
Kurzfotografovánínemovitostí

Efektivní komunikace – neverbální i verbální komunikace, zvládání konfliktních situací
Říjen 2023 - Praha # Zaměříme se na vaše konkrétní komunikační návyky, jejich příčiny a způsoby, jak je můžete změnit, pokud vám nepřinášejí výsledek, jaký si přejete. Ukážeme si, jak v konkrétních situacích využít metody, kterými lépe zvládnete vypjaté situace i komunikační manipulátory. Naučíte se lépe číst gesta druhých a ovládat svoji ...
Efektivníkomunikaceneverbálníverbálníkomunikacezvládáníkonfliktníchsituací

Vedení obtížných pracovních rozhovorů
Srpen 2023 - Brno # Každý vedoucí pracovník nebo personalista se někdy dostal do situace, kdy byl nucen vést nepříjemné pracovní rozhovory. V současné době je potřeba se připravit na to, že tyto, jak pro vedoucího pracovníka, tak podřízeného, mohou být častější, s větším počtem pracovníků, a o to více je potřeba se na ně připravit. Náš jednodenní kurz Vás provede procesem vedení nepříjemných či obtížných pracovních ...
Vedeníobtížnýchpracovníchrozhovorů

E-SHOPY, ZÁSILKOVÉ OBCHODY, DIGITÁLNÍ PLATFORMY PO ZÁSADNÍCH ZMĚNÁCH V DPH - ONLINE ŠKOLENÍ
Červen 2023 - Živé vysílání - ONLINE seminář # Finančním účetním, provozovatelům e-shopů, zásilkových a katalogových obchodů, provozovatelům e-commerce platforem včetně těch co na nich prodávají a i těch co na nich kupují. Cíl školení:   Účastníci se dozví, jak účtovat a uplatňovat DPH u prodejů přes e-shop či elektronické rozhraní. Program online školení:  ...
E-SHOPYZÁSILKOVÉOBCHODYDIGITÁLNÍPLATFORMYZÁSADNÍCHZMĚNÁCHONLINEŠKOLENÍ

Řidič VZV
Červen 2023 - Olomouc - Holice # Veškeré druhy a skupiny řidičů vysokozdvižných vozíků. Kurz lze pořádat jak pro jednotlivce ve školícím středisku naší firmy, tak i pro firmy v jejich prostorách...vše dle dohody po odeslání přihlášky na kurz. Přihlášku můžete odeslat kdykoliv. Kurzy provádíme i pro uchazeče z Úřadů práce. Kurz můžete absolvovat i když nemáte řidičský průkaz, délka trvání kurzu je max, 3 dny. Po absolvování kurzu je vydán Europrůkaz, který ...
Řidič

C# – pro středně pokročilé vývojářeC#.NET - Advanced Programming
Srpen 2023 - Praha # Tento kurz je určen pro rozvoj základních znalostí jazyka C# a přípravu účastníků na komerční vývoj backend systémů. Jeho hlavním cílem je posílit porozumění moderní syntaxi C# a efektivní práci s typovým systémem. Kurz je vhodný pro absolventy základního školení, samouky a junior programátory, kteří se chtějí více seznámit s pokročilými ...
středněpokročilévývojářeC#NETAdvancedProgramming

Telefonická komunikacePhone Interactive Communication
Červen 2023 - Brno # Cílem praktického workshopu je pochopit, jak získat sebejistotu při telefonování. Posílíte si komunikační schopnosti a získáte základy rétoriky v telefonické komunikaci. Dozvíte se, jak na trému při telefonování. Naučíte se aktivně naslouchat, účinně argumentovat, vést telefonický rozhovor se zákazníkem, úspěšně zpracovávat námitky a díky tomu v praxi dosáhnete pr...
TelefonickákomunikacePhoneInteractiveCommunication

IBM QRadar SIEM FoundationsIBM QRadar SIEM Foundations
Prosinec 2023 - Praha # IBM QRadar SIEM provides deep visibility into network, user, and application activity. It provides collection, normalization, correlation, and secure storage of events, flows, asset profiles, and vulnerabilities. QRadar SIEM classifies suspected attacks and policy violations as ...
QRadarSIEMFoundationsIBMFoundations

Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz
Červenec 2023 - on-line # Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat ...
ÚčetnictvíDaňovýspecialistaPremiumonlinekurz

DPH pro pokročilé na desítkách praktických příkladů
Září 2023 - online # Cílem semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby při aplikaci zákona a odpovědět na dotazy posluchačů. Zároveň budou posluchači informováni o výpočtu obratu pro rok 2023. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mnoho praktických příkladů a výkladů daňové správy. * • DPH v tuzemsku – fikce úplaty, judikatura, vklady, ...
pokročilédesítkáchpraktickýchpříkladů

Chůva pro děti v dětské skupině Ostrava, rekvalifikace MŠMT ČR
Říjen 2023 - Ostrava-Vítkovice # Baví vás práce s dětmi? Chcete o ně pečovat profesionálně? Získejte kvalifikaci a pracujte jako chůva v dětské skupině. Kurz je určen pro ty, kdo chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou ...
ChůvadětidětskéskupiněOstravarekvalifikaceMŠMT

MS Excel – základní kurz
Listopad 2023 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň ...
Excelzákladníkurz

Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji
Červen 2023 - Praha # Z obsahu kurzu: * relevantní normy a standardy, * čemu věnovat pozornost ještě před vlastním psaním, * jak a proč efektivně využívat osnovu, * jak začínat dopis - (oslovení aj.), * které fráze a obraty nám mohou pomoci, * nejčastější stylistické a pravopisné chyby, * jak na případnou ...
Modernídopise-mailsnadnějirychleji

Time management a prokrastinaceTime Management
Září 2023 - Brno # Cílem praktického workshopu je zjistit, jak lze lépe dokončit rozpracované úkoly, i když se blíží změna a jste zaneprázdněni, a používat praktické nástroje pro efektivní Time M...
TimemanagementprokrastinaceTimeManagement

Techniky řešení problémů nejen v rámci projektového řízeníProblem Solving Techniques not only in Project Management
Září 2023 - Praha # Kurz je veden formou workshopu s praktickými cvičeními. Velkou rezervou v organizacích bývá forma a způsob vedení projektových porad a řešitelských schůzek. Tento kurz představí několik moderátorských technik a postupů, které umožňují přistupovat k problémům metodicky správně a které ...
TechnikyřešeníproblémůnejenrámciprojektovéhořízeníProblemSolvingTechniquesonlyProjectManagement

Zákoník práce po novele – úprava práce na dálku (home office)
Září 2023 - Praha # Cílem semináře je výklad nových podmínek, které přinese novelizace zákoníku práce. Upozornění na konkrétní problémy, které z nové koncepce vyplývají. Na semináři se dozvíte, jak správně nastavit a sjednat práci z domova. Jaké povinnosti má zaměstnavatel v oblasti BOZP, při poskytování náhrad nákladů vzniklých na straně zaměstnance. * ...
Zákoníkprácenoveleúpravadálkuhomeoffice

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Kultura řeči a umění jednat s lidmi
Srpen 2023 - Ostrava-Vítkovice # Podmaňte si jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku! Naučte se pracovat s hlasem a správně artikulovat. Staňte se vynikajícím řečníkem! Kurz je určen zájemcům o kulturu mluveného projevu s cílem zdokonalení mluvní techniky. Účastníci získají jazykovou pohotovost, dozvědí se o základech techniky mluveného projevu, naučí se, jak ...
CENOVĚZVÝHODNĚNÝBALÍČEK:Kulturařečiuměníjednatlidmi


[?]


Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net