SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # začátečníky

Kurzy: začátečníky

Celkem: 28 seminářů, kurzů a/nebo školení

JavaScript - pro začátečníkyJavaScript
Červenec 2024 # Získáte základní přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí internetových prohlížečů a nejen tam. Seznámíte se se základní syntaxí tohoto jazyka, nejdůležitějšími funkcemi a vlastnostmi. Získáte praktické návody pro reálné využití. Naučíte se minimálně psát malé aplikace a vlastní knihovny do internetových stránek jako vysouvací menu, odesílat data z formulářů na pozadí nebo používat a zprovozňovat již hotové ...
JavaScriptzačátečníkyJavaScript

Rekvalifikační kurz - Florista # pro Začatečníky
Květen 2024 # Lidé, kteří absolvují kurzy floristiky, mají příležitost pracovat v květinářství nebo zahájit podnikání v této oblasti. Stále populárnější jsou také různé typy floristických služeb. Náplní služeb je dekorace interiéru – exteriéru společností, rodinných domů, svatby, přijímání, vedení workshopu ….. Dalším místem, kde si Florista najde své místo, jsou společnosti poskytující služby v oblasti zahradního a interiérového designu s využitím rostlinných dekorací. Jak tedy vidíte, existuje mnoho ...
RekvalifikačníkurzFloristaZačatečníky

LinkedIn pro začátečníky
Duben 2024 # Seminář vám pomůže pochopit základní principy sítě LinkedIn. Ukážeme vám, jak využít různé možnosti, které tato síť nabízí, pomůže vám také připravit správnou strategii, díky které efektivně oslovíte správné uživatele této sítě, zvýšíte vaši šanci úspěchu na internetu. Seminář vám pomůže nejen pochopit, jak LinkedIn používat, ale jak ho opravdu využít pro firemní komunikaci, získávání těch správných kontaktů nebo zvyšování návštěvnosti vašeho webu. Probíraná témata ilustrujeme na p...
LinkedInzačátečníky

LinkedIn pro začátečníky
Duben 2024 # Seminář vám pomůže pochopit základní principy sítě LinkedIn. Ukážeme vám, jak využít různé možnosti, které tato síť nabízí, pomůže vám také připravit správnou strategii, díky které efektivně oslovíte správné uživatele této sítě, zvýšíte vaši šanci úspěchu na internetu. Seminář vám pomůže nejen pochopit, jak LinkedIn používat, ale jak ho opravdu využít pro firemní komunikaci, získávání těch správných kontaktů nebo zvyšování návštěvnosti vašeho webu. Probíraná témata ilustrujeme na p...
LinkedInzačátečníky

Projektové řízení pro začátečníky
Květen 2024 # Poznáte základní metody a nástroje řízení projektu. Získáte poznatky, které vám pomohou úspěšně zvládnout váš projekt: od zadání, naplánování, řízení až po ukončení a následné vyhodnocení. V průběhu semináře se na praktických cvičeních dozvíte, jak teoretické poznatky správně aplikovat v projektové praxi. * • Úvod do projektového řízení – co je projekt a projektové řízení, – specifika projektu, projektový manažer a projektový tým. • ...
Projektovéřízenízačátečníky

Projektové řízení pro začátečníky
Srpen 2024 # Poznáte základní metody a nástroje řízení projektu. Získáte poznatky, které vám pomohou úspěšně zvládnout váš projekt: od zadání, naplánování, řízení až po ukončení a následné vyhodnocení. V průběhu semináře se na praktických cvičeních dozvíte, jak teoretické poznatky správně aplikovat v projektové praxi. * • Úvod do projektového řízení – co je projekt a projektové řízení, – specifika projektu, projektový manažer a projektový tým. • ...
Projektovéřízenízačátečníky

Projektové řízení pro začátečníky
Září 2024 # Poznáte základní metody a nástroje řízení projektu. Získáte poznatky, které vám pomohou úspěšně zvládnout váš projekt: od zadání, naplánování, řízení až po ukončení a následné vyhodnocení. V průběhu semináře se na praktických cvičeních dozvíte, jak teoretické poznatky správně aplikovat v projektové praxi. * • Úvod do projektového řízení – co je projekt a projektové řízení, – specifika projektu, projektový manažer a projektový tým. • ...
Projektovéřízenízačátečníky

Projektové řízení pro začátečníky
Říjen 2024 # Poznáte základní metody a nástroje řízení projektu. Získáte poznatky, které vám pomohou úspěšně zvládnout váš projekt: od zadání, naplánování, řízení až po ukončení a následné vyhodnocení. V průběhu semináře se na praktických cvičeních dozvíte, jak teoretické poznatky správně aplikovat v projektové praxi. * • Úvod do projektového řízení – co je projekt a projektové řízení, – specifika projektu, projektový manažer a projektový tým. • ...
Projektovéřízenízačátečníky

Prezentační dovednosti pro nesmělé a začátečníky
Květen 2024 # Získáte návod, jak se připravit na své první prezentace. Krok za krokem si projdeme a natrénujeme dovednosti, které vám pomohou zvládnout jednotlivé etapy příprav i provedení prezentace. Dozvíte se, jak překonat nesmělost a trému, jak vylepšit své komunikační schopnosti, což vám pomůže k posílení jistoty i vašeho sebevědomí. Odnesete si také návod, jak elegantně zvládat i nečekané situace. * • jak začít s přípravou před samotnou prezentací, • jak si ...
Prezentačnídovednostinesmělézačátečníky

Prezentační dovednosti pro nesmělé a začátečníky
Září 2024 # Získáte návod, jak se připravit na své první prezentace. Krok za krokem si projdeme a natrénujeme dovednosti, které vám pomohou zvládnout jednotlivé etapy příprav i provedení prezentace. Dozvíte se, jak překonat nesmělost a trému, jak vylepšit své komunikační schopnosti, což vám pomůže k posílení jistoty i vašeho sebevědomí. Odnesete si také návod, jak elegantně zvládat i nečekané situace. * • jak začít s přípravou před samotnou prezentací, • jak si ...
Prezentačnídovednostinesmělézačátečníky

Znakový jazyk pro začátečníky [I. modul]
Září 2024 # Veškeré lidské dění je o komunikaci - tou dokážeme dávat i přijímat, a to nejen informace, ale také své city, vůli či myšlenky. Komunikace s handicapovanými je na první pohled jiná, ale to není důvodem, proč se ji bát! V kurzu se naučíte okolo 1000 znaků [znakovaná čeština], díky kterým budete schopni se dorozumívat se sluchově handicapovanými osobami v běžných situacích. Budete také schopni vést konverzaci či vlastní projev na různá témata [bydlení, rodina, stravování, nákup a oblečení, ...
Znakovýjazykzačátečníkymodul

ON-LINE KURZ ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY (40 hodin školení)
Duben 2024 # Osnova školení     1.  A KTIVA, PASIVA  -  z ákladní pojmy účetnictví .  Bilanční princip.  2.  Účtování na účtech AKTIV a PASIV.        Zápisy hospodářských operací   souvztažnost, podvojnost      V ÝSLEDKOVÉ účty 3.  OBĚŽNÁ AKTIVA  –  účtování zásob, finančního majetek     –   praktické příklady z účetního software     4.  ...
ON-LINEKURZÚČETNICTVÍZAČÁTEČNÍKYhodinškolení

začátečníky

Celkem: 28 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | začátečníky

Počet kurzů: 120774
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net