SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; péče

Školení: péče

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení

Profesionální zákaznická péče - Pro nadstandardní zákaznický zážitek
Září 2024 # Klient si může dovolit cokoliv, konzultant byl měl cokoliv zvládnout. Naučte se komunikovat s náročnými klienty Zákaznická zkušenost významně ovlivňuje celkové vnímání společnosti a její značky. Proto je potřeba věnovat pozornost tréninku konzultantů, kteří by měli umět komunikovat i s velmi náročnými klienty. Právě profesionální péče o ...
Profesionálnízákaznickápéčenadstandardnízákaznickýzážitek

Východiska a principy procesu zprostředkování náhradní rodinné péče
Červen 2024 # Akreditace: MPSV - A2023 - 0517-SP - PC; Východiska a principy procesu zprostředkování náhradní rodinné péče (webinář) MV - AK - PV-756 - 2022; Východiska a principy procesu zprostředkování náhradní rodinné péče (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o procesu zprostředkování náhradní rodinné péče a jeho jednotlivých fázích. Přiblížit proces odborného posuzování zájemců o náhradní rodinnou péči a následného párování dítěte s vhodnými zájemci. Seminář je ...
Východiskaprincipyprocesuzprostředkovánínáhradnírodinnépéče

Ochrana a péče o dřeviny rostoucí mimo les
Srpen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-204 - 2024; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les (webinář) Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou na území České republiky chráněny dle zákona 114 - 1992 Sb. před poškozováním a ničením. Avšak v běžné praxi se setkáváme s řadou nejasností a otazníků v souvislosti se zajištěním jejich ochrany, péče a správného režimu kácení. Obecná a zvláštní ochrana dřevin – přístupy a rozdíly v péči o ně Nedovolené zásahy do dřevin a výjimky z nich Legální ...
Ochranapéčedřevinyrostoucímimo

Náhradní péče o děti v ČR
Listopad 2024 # Akreditace: MPSV - A2023 - 0809-SP; Náhradní péče o děti v ČR MV - AK - PV-760 - 2022; Náhradní péče o děti v ČR (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům systém náhradní péče o děti v České republice včetně legislativního ukotvení a nových trendů. Základní rozdělení náhradní rodinnou péči a péči ústavní. Vymezení principů jednotlivých forem náhradní rodinné péče. ...
Náhradnípéčeděti

Osobitá péče o zákazníka
Září 2024 # Special Customer Care * Vztahy obecně mají obdobný průběh, úskalí i příčiny ukončení. Ať již jsou to vztahy osobní nebo obchodní. Počáteční úsilí vyvinuté pro získání zákazníka (partnera) po čase vystřídá tzv. usnutí na vavřínech, mylná představa o vztahové jistotě a poleví zájem o uspokojování jeho potřeb. Bezprizorní zákazník se najednou cítí (stejně jako partner) zklamán a záhy se objeví jiný obchodník, se stejným prvotním zájmem. Zákazník s námi obchodní vztah ukončí. Energeticky a ...
Osobitápéčezákazníka

péče

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | péče

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net