SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; partner

Školení: partner

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení

Controller jako partner managementu
Září 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu Diplomovaný controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Jste jako controller partnerem manažera, nebo pouze výkonnou jednotkou, jejíž názor nikoho ani moc nezajímá? Pokud jste partnerem, nebo k tomuto pojetí controllingu vývoj ve vaší firmě již směřuje, gratulujeme! Tento workshop je určen zejména ...
Controllerjakopartnermanagementu

HR jako respektovaný partner - Nebýt Popelkou… od „děvčat pro všechno“ ke skutečnému HR Business Partnerství
Květen 2024 # Nechcete být v oblasti personalistiky pouze v servisní roli?  Zažíváte situace, kdy víte, co by se ve firmě mělo změnit, nastavit, zajistit, ale vaše náměty nejsou vyslyšeny? Často jsou v rolích personalistů šikovní lidé, co rozumí své oblasti práce, ale je pro ně těžké se prosadit na manažerské úrovni. Přitom personalistika odtržená od m...
jakorespektovanýpartnerNebýtPopelkou…„děvčatvšechno“skutečnémuBusinessPartnerství

Security Engineering on AWS - for APN partners
Březen 2024 # This course demonstrates how to efficiently use AWS security services to stay secure in the AWS Cloud. The course focuses on the security practices that AWS recommends for enhancing the security of your data and systems in the cloud. The course highlights the security features of AWS key services including compute, storage, networking, and database services. You will also learn how to leverage AWS services and tools for automation, continuous monitoring and logging, and responding to security ...
SecurityEngineeringpartners

Running Containers on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) - for APN partners
Březen 2024 # Amazon EKS makes it easy for you to run Kubernetes on AWS without needing to install, operate, and maintain your own Kubernetes control plane. In this course, you will learn container management and orchestration for Kubernetes using Amazon EKS. You will build an Amazon EKS cluster, configure the environment, deploy the cluster, and then add applications to your cluster. You will manage container images using Amazon Elastic Container Registry (ECR) and learn how to automate application ...
RunningContainersAmazonElasticKubernetesServiceAmazonEKSpartners

Architecting on AWS - for APN partners
Březen 2024 # In this course, you will learn the fundamentals of building IT infrastructure on the AWS platform. You will learn how to optimize the AWS Cloud by understanding AWS services and how they fit into cloud-based solutions. You will explore AWS Cloud best practices and design patterns to help you architect optimal IT solutions on AWS. You will also examine case studies that show how AWS customers have designed their infrastructures and the strategies and services they implemented. You will build ...
Architectingpartners

partner

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | partner

Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net