SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # pracovn��ky [3]

Školení: pracovn��ky

Celkem: 97 seminářů, kurzů a/nebo školení

Profesionální asistentka manažera s certifikátem - Buďte oporou manažera i pracovního týmu
Březen 2023 # Naučte se efektivně komunikovat v každé situaci a získejte profesionální jistotu Komunikačně zdatná a organizačně schopná asistentka je nepostradatelnou oporou svého nadřízeného i celého týmu. Jak naplnit očekávání a zároveň posílit vlastní sebevědomí? Nabízíme vám certifikovaný kurz měkkých dovedností, v němž se zaměříme na externí ...
ProfesionálníasistentkamanažeracertifikátemBuďteoporoupracovníhotýmu

Jak na komunikaci negativních zpráv v pracovním i běžném životě
Březen 2023 # Naučíte se zvládat nepříjemné komunikační situace, které sdělováním nepříjemné a negativní zprávy mohou nastat. Naučíte se, jak si poradit s nepřátelstvím, agresí a pasivitou. Osvojíte si techniky přímé komunikace, která nedává prostor k dezinformacím. * • pochopení důvodů, proč se obecně bojíme přijímat i předávat negativní zprávy a jak to změnit, • na co si dát pozor u komunikace negativní zprávy a jaké důsledky může špatně zvolená forma sdělení mít, • vedení ...
komunikacinegativníchzprávpracovnímběžnémživotě

Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků
Duben 2023 # Získáte přehled o tom, jak se chovají lidé, kteří hledají nové uplatnění. Díky těmto poznatkům se naučíte přesněji definovat, koho hledat do týmu, jaké pokládat otázky a jak zjišťovat potenciál uchazeče tak, abyste našli, koho hledáte. * • co je dobré a užitečné vědět o personálním marketingu v dnešní době, • jak vytvořit inzerát, na který rychle zareagují ti správní uchazeči, • jaký vzkaz váš inzerát předává zájemcům o vaši firmu, • jak může být dobrý ...
Manažerskápersonalistikazaměřenímnáborpracovníků

Jak na komunikaci negativních zpráv v pracovním i běžném životě
Květen 2023 # Naučíte se zvládat nepříjemné komunikační situace, které sdělováním nepříjemné a negativní zprávy mohou nastat. Naučíte se, jak si poradit s nepřátelstvím, agresí a pasivitou. Osvojíte si techniky přímé komunikace, která nedává prostor k dezinformacím. * • vedení obtížného rozhovoru (bez agresivity a neupřímné empatie), • čemu se vyhnout u komunikace negativních zpráv a jaké důsledky může špatně zvolená forma sdělování mít, • identifikace problému, které mohou ...
komunikacinegativníchzprávpracovnímběžnémživotě

Mindfulness – cesta pro zlepšení vztahů, zklidnění a zvýšení pracovního výkonu
Květen 2023 # Zjistíte, jak minimalizovat svoji nesoustředěnost a roztržitost v průběhu dne. Dozvíte se, jak vám různé techniky pomohou zvládat stres a tím upevnit zdraví a psychickou pohodu. * • co se děje s mozkem a tělem při soustředění a jak toho využít, • jak začlenit soustředění do každodenního života, • zvládání stresu, úzkosti, strachu, konfliktů a dalších nepříjemných emocí, • formální techniky (celkové zlepšení psychické i fyzické kondice), • neformální ...
Mindfulnesscestazlepšenívztahůzklidněnízvýšenípracovníhovýkonu

Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023
Duben 2023 # Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně významných změn právní úpravy v souvislosti s implementační novelou zákoníku práce, s výkladovými trendy, stanovisky a judikaturou vyšších soudů – budete se tak lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad bude zacílen maximálně prakticky tak, aby byl použitelný pro pracovněprávní praxi. * Konkrétní obsah bude představen a přizpůsoben s ...
Pracovníprávopraktickyaktuálně2023

Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023
Duben 2023 # Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně významných změn právní úpravy v souvislosti s implementační novelou zákoníku práce, s výkladovými trendy, stanovisky a judikaturou vyšších soudů – budete se tak lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad bude zacílen maximálně prakticky tak, aby byl použitelný pro pracovněprávní praxi. * Konkrétní obsah bude představen a přizpůsoben s ...
Pracovníprávopraktickyaktuálně2023

Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)
Červen 2023 # Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších sou...
ZákoníkprácezaměstnavatelePracovněprávnílegislativapraxisouvztažnostiobčanskýmzákoníkem

Metody, nástroje a pravidla odměňování pracovníků
Květen 2023 # Seminář se zabývá zásadami konstrukce systémů odměňování, tj. stanovením a změnami pevné a pohyblivé složky mezd a platů u jednotlivých kategorií zaměstnanců. Jeho cílem je seznámit se s možnostmi zvýšení efektivity odměňování, posílení jeho motivační funkce i podpory vnitrofiremní spravedlnosti v odměňování na základě širokého spektra metod a nástrojů. * • odměňování a jeho složky: čím, jak, koho a proč odměnit, • odměňování na základě nároků pracovních míst, • ...
Metodynástrojepravidlaodměňovánípracovníků

Problematika DPP a DPČ (přednosti a úskalí právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) + NOVINKY 2023 - novela ZP
Červen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-455 - 2018; Pracovně právní vztahy ve veřejné správě Cíl semináře Poskytnutí komplexních informací k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). ...
ProblematikapřednostiúskalíprávníchvztahůzaloženýchdohodamipracíchkonanýchmimopracovnípoměrNOVINKY2023novela

Pracovní právo pro manažery a personalisty - Osvojte si základy pracovního práva
Duben 2023 # Opřete své rozhodování v praxi o pevné základy pracovního práva Pracovníci na vedoucích pozicích denně řeší nejrůznější požadavky zaměstnanců, otázky související s pracovními povinnostmi, dovolenou, volnem či způsobenými škodami. Často musí rozhodnout v reálném čase, aniž by se mohli obrátit na právní podporu. Základní znalost pracovního ...
PracovníprávomanažerypersonalistyOsvojtezákladypracovníhopráva

pracovn��ky

Celkem: 97 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | pracovn��ky

Počet kurzů: 106211
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net